Ola Magnell — Damen i svart song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Damen i svart" by Ola Magnell.

Lyrics

Jag knäppte min väst, fick en kick från kontoret
Och tände min engelska snugga med hö
Jag skymtade damen i svart under floret
Och slant genom dimman i grådask och snö
Jag rafsade ner mina böcker och kläder
I bagen och gömde min nyckel och stack
Från stan genom landskap och mörklagda städer
I solkiga paltor och boots utan klack
Jag kände mej ruggig i fukten och frosten
När jag steg av tåget men nu var jag fri
Jag hajade till av ett papper från posten
Ett grått konvolut med en krigisk avi
Jag slumrade strax till dom hemtama ljuden
Av tjutande jaktplan och vakthundens skall
Jag vaknade till av en kall hand längs huden
Och skildes igen från mej själv och mitt kall
Jag gick som en zombie med lipen i halsen
Och för att bli fri fick jag kasta mitt skal
«Ja, inte» sa doktorn «går jag ju på valsen
Men försvinn annars blir vår förvirring total»
Jag lydde, jag flydde med mackor i sinnet
Och lustfylld aptit men jag mötte min död
Jag föddes igen, om jag rannsakar minnet
Med blodsmak bland dunster av lastgammal mjöd
Och damen i svart med den livlösa munnen
Blev synlig igen och min flyktväg var stängd
Jag slängde mej ner i den torrlagda brunnen
Och skrek som en skogsbrand och grät som ett regn
Men nästa försök var så väl kamouflerat
Min avsikt var dold av min lediga tid
Men när jag kom fram hade nån observerat
En dam smyga runt, mera dolsk än timid
Den flammande elden var nyckfull och spastisk
Dom blixtrande ögonen stämde mej mild
En rytmisk armé och en entusiastisk
Publik gjorde kvällen elektrisk och vild
Med sånger om kosmos, med medikamenter
Gick rövarnas liv sin beprövade gång
Tills ögonen blev varse systemets agenter
En natt under fullmånen under en sång
Jag reste i gryningen, under protester
Gick båten tillbaka från Ingenmansland
Jag la mej på rygg tills min korta semester
Var slut och jag spolades upp på en strand
Och medan jag vaknar i vinden längs stranden
Glömmer jag allt som har hänt på nån kvart
Men ute till havs eller djupt under sanden
Där lever förmodligen damen i svart

Lyrics translation

I unbuttoned my vest, got a kick from the office
And lit my English snuggle with hay
I spotted the lady in black under the floret
And slant through the fog in dingy and snow
I raked down my books and clothes
In the bag and hid my key and left
From town through landscapes and darkened cities
In tanned palts and boots without heels
I felt ruffled in the moisture and Frost
When I got off the train but now I was free
I got a piece of paper from the post office
A gray convolute with a warlike avi
I just slumbered to the home sounds
Of howling fighters and guard dogs shall
I was awakened by a cold hand along the skin
And separated again from myself and my calling
I walked like a zombie with my lip in my throat
And to be free I had to throw my shell
"Yes, not" said the doctor, " I'm going on the waltz
But get out of here or our confusion will be total»
I obeyed, I fled with sandwiches in my mind
And lustful appetite but I met my death
I was born again, if I search the memory
With a taste of blood in the haze of lastold Mead
And the lady in black with the lifeless mouth
Became visible again and my escape route was closed
I threw myself into the dry well
And screamed like a forest fire and cried like a rain
But the next attempt was so well camouflaged
My intention was hidden by my free time
But when I arrived someone had observed
A lady sneaking around, more Dolly than timid
The flaming fire was whimsical and spastic
The blazing eyes sued me gentle
A rhythmic army and an enthusiastic
Audience made the evening electric and wild
With songs about the cosmos, with medicaments
Did the life of the robbers go their proven course
Until the eyes became aware of the agents of the system
One night under the full moon during a song
I traveled at dawn, during protests
Did the boat go back from No Man's land
I put myself on my back until my short vacation
Was over and I washed up on a beach
And while I wake up in the wind along the shore
Do I forget everything that's happened in a quarter of an hour
But out at sea or deep under the sand
There probably lives the lady in black