Ola Magnell — Anemonen song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Anemonen" by Ola Magnell.

Lyrics

Du säjer du är min
Försvunna anemon
Först kommer du hitin
Sen går du härifrån
Så kommer du tillbaks igen
Och kallar mej din vän
Och annat som du kallar
Alla dina vackra män
Du säjer: Jag var kär
Men det där är över nu
Nu vill jag leva här
Med dej som man och fru
Men vad bryr jag mej längre om
Vad du vill vara som
Vem du har varit, vart du går
Och varifrån du kom
Du säjer: Du, jag vill
Men du menar: Ja, du får
Det tjänar inget till
Att släppa ner ditt hår
I morron förs du ändå bort
Av någon ny eskort
Men säja vad man vill
Du vet att underbart är kort
Min stolthet säjer nej
Men mitt hjärta säjer ja
Kom inte mer till mej
Nej, du hörde vad jag sa
Dra genast ner den där ridån
Och håll dej härifrån
Om du vill säja mej nånting
Så ta din telefon
Jag hör dej snöa in
Långt bort per telefon
Och säja: Jag är din
Försvunna anemon
Men kommer du tillbaks igen
Och kallar mej din vän
Då kallar jag på nån
Av alla dina vackra män

Lyrics translation

You say you're mine
Missing anemone
First you come hitin
Then you leave
And you'll come back again
And Call Me Your Friend
And other things you call
All your beautiful men
You say: I was in love
But that's over now
Now I want to live here
With you as husband and wife
But what do I care anymore
What you want to be like
Who you've been, where you go
And Where Did you come from
You say: you, I want to
But you mean: yes, you get
It's no use
Dropping your hair down
In morron you're still being taken away
Of any new escort
But say what you want
You know that wonderful is short
My pride says no
But my heart says yes
Don't come any more to me
No, you heard me
Pull that curtain down right now
And stay out of here
If you want to say something
So take your phone
I hear you snowing in
Far away by phone
And say: I am yours
Missing anemone
But are you coming back again
And Call Me Your Friend
Then I'll call someone
Of all your beautiful men