Ola Magnell — Alla Håller Masken song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Alla Håller Masken" by Ola Magnell.

Lyrics

Falken kretsar högt i skyn
Som ett löfte för min syn
Över täta, räta block och grå arkader
Men han störtar strax i dyn
I den bullersjuka byn
Blir vingklippt och dör av frihetsspader
I bråten står en gammal plog
I regn i rester av en skog
Torftigt dold av maktens torftiga vandaler
Magdalena blundar nog
Det var längesen hon log
Eller nändes reagera för skandaler
Alla går och håller masken, jag håller mej för gråt
Som det anstår en stor och stark person
Men om det är sant att du och jag ror i samma båt
Har den sanningen sin modifikation
Jag ser en strikt och stram
Välanpassad dam
Vänta på sin man i fina bilen
Magdalena får en tam
Avskedskyss och kram
Medan «Jennie Jennie"dånar i ventilen
Jag ser en föga glamourös
Liten lessen tös
Hasta in i hissen i min bunker
Där står jag och är nervös
För att vajern verkar lös
Och vi ser i golvet medan hissen sjunker
Alla står och håller masken, jag håller mej för skratt
Det förväntas av en värdig person
Men om det är sant att du är hermelin och jag är katt
Har den sanningen sin modifikation
När ditt liv har stått i blom
När du somnat full och from
Eller vaknat tung och tom och tappat plomber
Har nån annan fått sin dom
Bakom portar, lås och bom
Eller skjutits eller sprängts av splitterbomber
Regnet blandas upp med snö
Natten faller sakta på
Du har slutit dina ögonlocks kulisser
Och drar ner en drömridå
I en bullerskyddad vrå
Och försonar dej med hat och kompromisser
Men när alla kastat masken och har börjat hjälpas åt
Behövs ingen stor och stark person
Och att du sen ska fatta att vi rott i samma båt
Är en sanning utan modifikation

Lyrics translation

The Falcon revolves high in the sky
As a promise for my vision
Over dense, straightened blocks and gray arcades
But he immediately plunges into the dune
In the noisy village
Gets wing cut and dies of freedom spades
In the rubble stands an old plow
In rain in the remnants of a forest
Wretched hidden by the wretched vandals of power
Magdalena must close her eyes
It's been a long time since she smiled
Or was someone reacting to scandals
Everyone goes and holds the mask, I hold me for crying
As befits a big and strong person
But if it's true that you and I are in the same boat
Does that truth have its modification
I see a strict and tight
Well-adjusted lady
Wait for her husband in the fancy car
Magdalena gets a tame
Farewell kiss and hug
While "Jennie Jennie" roars in Valve
I see a little glamorous
Little lessen girl
Hurry into the elevator in my bunker
There I am nervous
Because the wire seems loose
And we see in the floor while the elevator sinks
Everyone stands and holds the mask, I hold myself for laughter
It is expected by a worthy person
But if it's true you're hermelin and I'm cat
Does that truth have its modification
When your life has blossomed
When you fall asleep full and pious
Or woken up heavy and empty and dropped seals
Has anyone else got their verdict
Behind gates, locks and boom
Or shot or blown up by Splinter bombs
The rain is mixed up with snow
The night falls slowly on
You've closed the back of your eyelids
And pulls down a dream curtain
In a noise protected nook
And reconcile yourself with hatred and compromise
But when everyone threw the mask and has begun to be helped
No big and strong person is needed
And then you'll find out we're in the same boat
Is a truth without modification