Liselore Gerritsen — Zonder Jou song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Zonder Jou" by Liselore Gerritsen.

Lyrics

Zonder jou, moet ik verder gaan elke stap is van jou vandaan
Lente zonder jou zomer zonder jou
Novemberstorm en winterkou al die dingen zonder jou
Ik en jij kwamen zo dichtbij, het geheim van voor altijd wij
Lente, zomer wij herfst en winter wij
Dat wat elke dag ons bracht versierden wij en vierden wij
En elke dag en elke nacht was levenslang voor jou en mij
Geloofden wij beloofden wij
Wanneer brak de belofte, wanneer verdween het geloof
De liefde verdraagt toch haast alles mijn lief, behalve gebrek aan hof
Ik en jij kwamen zo dichtbij, het geheim van in alles wij
In zon en regen wij, in voor en tegen wij
Bomen bloeiden wit in mei, ik hield van jou, jij hield van mij
Ik was voor jou, jij was voor mij vogels zongen ik en jij
Gaat nooit voorbij, gaat nooit voorbij

Lyrics translation

Without you, I have to move on every step of the way is away from you.
Spring without you summer without you
November storm and winter cold all those things without you
Me and you got so close, the secret of Forever us.
Spring, summer we fall and winter we
That which every day brought us, we adorned and celebrated
And every day and every night was life for you and me.
We promised
When did the promise break, when did the faith disappear?
Love can endure almost anything, my love, except lack of court.
Me and you got so close, the secret of everything we
In Sun and rain we, in front and against us
Trees bloomed white in May, I loved you, you loved me
I was for you, you were for me birds I sang and you
Never passes, never passes