Liselore Gerritsen — Oktoberkind song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Oktoberkind" by Liselore Gerritsen.

Lyrics

Oktobermaand, geboortemaand
Je vruchten zijn geoogst
De zoete wijn is in het vat
Het hout gekloofd
Dat is waarom een oktoberkind van kinds af aan voldaan is
Omdat voor haar gevoel het werk gedaan is
Oktoberzon, geboortezon
De zon die ik verdien
Want of hij op- of ondergaat
Is niet te zien
Dat is waarom een oktoberkind net als oktoberbomen
De hele dag het liefste zit te dromen
Oktoberstorm, geboortestorm
Je hebt mijn bed gespreid
Je joeg de wolken uit elkaar
En net op tijd
Heb jij de bomen zo geschud dat zij hun blad verloren
En in dat gouden bed ben ik geboren
Oktoberdag, geboortedag
Als ik geweten had
Dat ik nooit meer zo goed slapen zou
Als in dat bed van blad
Was ik vanaf die eerste dag m’n hele lange leven
Met een glas rooie wijn in bed gebleven
Oktoberkind, oktoberkind
Opdat jij niet vergaat
De allerlaatste zoete braam
Is de eerste die jij eet
Een laatste warme zonnestraal verwarmt jouw eerste dag
En een laatste zwaluw die vertrekt is de eerste die jij zag
Dat is waarom een oktoberkind niet gelooft in laatste dingen
't Zal een herfstdag als een lentedag bezingen

Lyrics translation

October month, month of birth
Your fruits have been harvested
The sweet wine is in the barrel
The wood split
That's why an October child has been met since childhood.
Because for her, the work is done.
Oktoberzon, birthing Sun
The Sun I deserve
Because whether it rises or undergoes
Can't tell.
That's why an oktoberkind like October trees
♪ All day long, the sweetest dream ♪
EC Court of justice, equal rights of men and women, equal treatment
You made my bed.
You tore the clouds apart.
And just in time
Have you shaken the trees so that they have lost their leaves?
And in that golden bed I was born
October day, birthday
If I'd known
That I would never sleep so well again
Like in that bed of leaves
From that first day I Was my very long life
Stayed in bed with a glass of red wine
Oktoberkind, oktoberkind
Lest you perish
The very last sweet Burr
Is the first one you eat
One last warm Sunbeam warms your first day
And one last swallow leaving is the first one you saw
That's why an oktoberkind doesn't believe in last things.
it'll be an autumn day singing like a spring day