Liselore Gerritsen — Het Huis song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Het Huis" by Liselore Gerritsen.

Lyrics

De rug naar de bergen
De ogen naar zee
Het hoofd in de zon en de regen
Met z’n voeten al eeuwenlang vast op de grond
Houdt het de stormen tegen
Dat is het huis waar vogels ieder jaar
Onder het oude dak nieuwe nesten bouwen
Waar elke muur al zoveel heeft verduurd
Dat hij alleen maar vraagt om meer vertrouwen
De rug naar de bergen, de ogen naar zee
Tussen de klaverweiden
Overziet het het dal dat het hele jaar bloeit
Blijft het zijn armen spreiden
Dat is het huis waar vogels ieder jaar
Onder het dak beginnen aan hun leven
Dat is het huis dat ons meer ruimte geeft
Dan wij een leven lang aan and’ren geven
En waar ik ook ga of waar ik ook sta
Het huis zal m’n reisdoel wezen
Met z’n voeten al eeuwenlang vast op de grond
Ach, laat het er altijd wezen
Dat huis, dat thuis, waarin ik alles won
Waarin ik ongemerkt zoveel heb verloren
Dat huis waarin ik toch opnieuw begon
Waarin ik ben gestorven en geboren

Lyrics translation

The back to the mountains
The eyes to the sea
The head in the sun and the rain
With his feet stuck on the ground for centuries
Stop the storms
That's the house where birds live every year.
Build new nests under the old roof
Where every wall has endured so much
That he only asks for more trust
The back to the mountains, the eyes to the sea
Between the Clovers
It looks over the valley that blooms all year round
Keeps spreading his arms
That's the house where birds live every year.
Under the roof start their lives
That's the house that gives us more room.
Then we give a lifetime to and'ren
And no matter where I go or where I stand
The House will be my destination
With his feet stuck on the ground for centuries
Ah, let it always be there
That house, that home, where I won everything.
Where I have lost so much unnoticed
That house I started over in anyway.
Where I died and was born