Liselore Gerritsen — De Klokken van Kockengen song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "De Klokken van Kockengen" by Liselore Gerritsen.

Lyrics

Je bracht me naar de polder, naar de wolken, de zon
Naar de dotters en de reigers
En ik keerde niet om
En de westenwind blies
Over winst en verlies
Blies de tranen in m’n ogen
Om ze daarna weer te drogen
Bracht de klokken van Kockengen in beweging voor jou
En de kikkers van Portengen kwaakten voor jou
En het riet boog zich neer in wind en in weer
In een buiging, in een buiging voor jou
Je bracht me naar de polder, naar de eenden, het gras
Naar de lelies en de vissen
En ik wist waar ik was
En de westenwind blies
Over winst en verlies
Blies me in je open armen
Om me daar weer te verwarmen
Bracht de klokken van Kockengen in beweging voor jou
En de kikkers van Portengen kwaakten voor jou
En het riet boog zich neer in wind en in weer
In een buiging, in een buiging voor jou
Je vond een plek voor ons twee tussen vroeger en later
Waar de avondzon rood is in het donkere water
Een zwaluw stijgt op en de wind legt zich neer
En al regent het morgen, het is morgen mooi weer
Want zolang de klokken van Kockengen luiden voor jou
En de kikkers van Portengen kwaken voor jou
Het riet zich voor je neerbuigt in wind en in weer
Hoef ik niets meer, hoef ik niets meer, niets meer

Lyrics translation

You took me to the polder, to the clouds, the sun
To the dotters and the herons
And I didn't turn around.
And the west wind blew
On profit and loss
Blew the tears in my eyes
To dry them again
Set the bells of Kockengen in motion for you
And the Frogs of the portents quaked for you.
And the Reed bowed down in wind and in weather
In a bow, in a bow before you
You took me to the polder, to the Ducks, the grass.
To the lilies and the fish
And I knew where I was
And the west wind blew
On profit and loss
Blew me into your open arms
To warm me up there again
Set the bells of Kockengen in motion for you
And the Frogs of the portents quaked for you.
And the Reed bowed down in wind and in weather
In a bow, in a bow before you
You found a place for the two of us between before and after.
Where the evening sun is red in the dark water
A swallow rises and the wind settles
And even if it rains tomorrow, it'll be beautiful tomorrow.
For as long as the bells of Kockengen ring for you
And the Frogs of portents quack for you
It reeds before you condescend in wind and in weather
I don't want any more, I don't want any more, I don't want any more.