Liselore Gerritsen — Als een Zuchtje van de Wind song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Als een Zuchtje van de Wind" by Liselore Gerritsen.

Lyrics

Ze zijn zo stilletjes vertrokken
Haast ongemerkt zijn ze gegaan
Zodat het eigenlijk gewoon is
Dat als je vraagt hoe 't met ze gaat
Je niet opkijkt als ze zeggen
Tussen neus en lippen door
Die is gisteren gestorven
Had daar ook de leeftijd voor
Ze zijn zo stilletjes vertrokken
Vanuit dat laatste kopje thee
Een plus een, het werd nooit twee
Vanuit die laatste stap voor stappen
Als de eerste stappen van een kind
Zijn ze stilletjes vertrokken
Als een zuchtje van de wind
Ze zullen zachtjes bij je weggaan
Zij, die jou baren straffen voeden
Die in hun hart jouw leven koest’ren
En elke stap die jij verzet ervaren als hun eigen stap
Ze zullen zachtjes bij je weggaan
Haast ongemerkt weg uit dit leven
En zullen voor de tweede keer
Aan jou, die nu door niemand meer een kind genoemd wordt
Leven geven
Ze zullen zachtjes bij je weggaan
Als een zuchtje van de wind
En aan hun hand zal met hun meegaan
Het met hun gestorven kind
Dat jij was

Lyrics translation

They left so quietly.
Almost undetected, they've gone.
So it's actually just ...
That if you ask how they're doing
You don't look up when they say
Between the nose and the lips
He died yesterday.
Had the age for that too
They left so quietly.
From that last cup of tea
One plus one, it never became two
From that last step by step
As the first steps of a child
They left quietly.
Like a breath of wind
They'll leave you quietly.
Those who give you punishment feed
Who lay in their hearts your life
And every step you take will experience as their own.
They'll leave you quietly.
Almost unnoticed away from this life
And will for the second time
To you, who no one now calls a child
Giving life
They'll leave you quietly.
Like a breath of wind
And on their hand will go with them
The child that died with them
That you were