Laís — Isabelle song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Isabelle" by Laís.

Lyrics

Isabelle mijn dochterke
Waar hebde gij leren naaien?
Te Gent al bij mijn moeje
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is 't mijn
Isabelle mijn dochterke
Wat hebde gij daar gegeten?
Een vis met gele strepen
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is 't mijn
Isabelle mijn dochterke
Waar he’n ze dat viske gevangen?
In een kelderke met een tange
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is 't mijn
Isabelle mijn dochterke
Wat jonde gij aan uwen zelve?
Een spaadje om mij te delven
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is 't mijn
Isabelle mijn dochterke
Wat jonde gij aan uwe moeje?
Een oven om in te gloeien
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is 't mijn
Isabelle mijn dochterke
Wat jonde gij aan uwen broeder?
Een vrouwe gelijk zijn moeder
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is 't mijn

Lyrics translation

Isabelle my daughter.
Where did you learn to sew?
At Ghent with my mother
How to lead, how to lead, how to lead
Isabelle my daughter.
What did you eat there?
A fish with yellow stripes
How to lead, how to lead, how to lead
Isabelle my daughter.
Where did they catch that fishke?
In a basement with a range
How to lead, how to lead, how to lead
Isabelle my daughter.
What did you ask of yourself?
A path to mine
How to lead, how to lead, how to lead
Isabelle my daughter.
What did you say to your mother?
An oven to glow in
How to lead, how to lead, how to lead
Isabelle my daughter.
What did you say to your brother?
A lady like his mother
How to lead, how to lead, how to lead