Lars Winnerbäck — Vad är det som bekymrar Sara Wehn song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Vad är det som bekymrar Sara Wehn" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Vad är det som bekymrar Sara Wehn
Var våren inte blek och varm och lika ny som förr
Var viljan inte hög och hård som sten
Har nån sett vart hon tar vägen
När mörkret rullar in
Vart hon skyndar under gatlyktornas sken
Hon kryssar över torget
Men sen tar spåren slut
Vad gör hon där när timman är så sen
Var inte natten vacker
Ljummen, tyst och still
Var inte livet rättvist
Räckte tiden inte till
Vad är det som bekymrar Sara Wehn
Nu avgår sista tåget från en mörk och tom perrong
Varför kan hon inte säga vad hon vill
Luften är så tung inatt
Och gräset vått och svalt
Som andetag av vit Koonunga Hill
Fråga var hon varit
Och vem hon vart och sett
Ifall hon korsar torget en gång till
Var jag inte ärlig
Fanns det mer att ge
Vad är det som hon gömmer
Varför får jag inte se
Vad är det som bekymrar Sara Wehn
Hon skyndar ut ur porten med en ostörd hemlighet
Jag lämnar inte vakan tills jag vet
Vad är det som bekymrar Sara Wehn

Lyrics translation

What worries Sara Wehn
Was the spring not pale and warm and as new as before
Was the will not high and hard as Stone
Has anyone seen where she goes
When darkness rolls in
Wherever she hurries under the lights of street lamps
She crosses the square
But then the tracks run out
What's she doing there when the hour is so late
Wasn't the night beautiful
Lukewarm, quiet and still
Wasn't life Fair
Time was not enough
What worries Sara Wehn
Now The Last Train departs from a dark and empty platform
Why can't she say what she wants
The air is so heavy tonight
And the grass wet and cool
Like the breath of white Koonunga Hill
Ask her where she's been
And who she was and seen
Just in case she crosses the square one more time
Wasn't I being honest
Was there more to give
What is she hiding
Why can't I see
What worries Sara Wehn
She hurries out of the gate with an undisturbed secret
I will not leave the vacancy until I know
What worries Sara Wehn