Lars Winnerbäck — Utkast till ett brev song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Utkast till ett brev" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Nu när du har sagt hur du tänker
Var det inte speciellt intressant
Vill jag skicka några rader från tippen (?)
Från högkvarteret Greta Garbo
Jag hör en kräftskiva nere från gatan
Silltrutar uppe från taken
Ibland längtar jag ut i Europa
Men jag reser inte ensam igen
Har jag sagt att jag ska flytta till hösten
Trehundra meter åt öster
Jag ska sitta på balkongen när kvällen kommer
Och spökskriva dikter åt kungen
Och jag ska öppnas som ett tvårumshotell
Där du kan komma och gå som du vill
Och kan jag så slänger jag bort allt jag har
Och bara sparar en fast telefon
Ingen ska se mig gå ner mig
Jag kommer tillbaka
Här guppar ingen herrelös båt
Ett vingslag får luften att skaka
Ingen ska se mig gå ner mig, aldrig se mig så
Människor som håller sig i tiden
Lämnar ingen dröm bara drömd
Vi har ingenting här att predika
Och vi jagas ända in i sömnen
Jag ska måla med gouache och akryl
Den tavla som jag alltid har tänkt mig
Ett svar på alla tänkbara frågor
Och jag ska hänga den över din säng
Sa jag att jag har min förtröstan
I Jesus och den Helige Anden
Jag läser böcker som jag borde ha läst
Och jag lyssnar mest på Jimmie Rodgers
Och jag skiter i att svara när det ringer
Det är ett väldigt långsamt sätt att bli ensam
Jag retirerar och är snart tillbaka
På gatan där jag lärde mig gå
Ingen ska se mig gå ner mig
Jag kommer tillbaka
Här guppar ingen herrelös båt
Ett vingslag får luften att skaka
Ingen ska se mig gå ner mig, aldrig se mig så
Och jag ska hitta dig igen längs med vägen
Innan jag har fyllt mina fyrtio
Jag gör plats på min nya balkong
Om du vill odla din Hungarian Hot Wax
Och när jag möter ensamheten i trappan
Ska jag klä den i byxor och skor
Jag ska ringa mina vänner igen
Och vara nykter nästan varje kväll
Ingen ska se mig gå ner mig
Jag kommer tillbaka
Här guppar ingen herrelös båt
Ett vingslag får luften att skaka
Ingen ska se mig gå ner mig, aldrig se mig så

Lyrics translation

Now that you've said how you think
Wasn't that very interesting
Do I want to send a few lines from the tipper (?)
From headquarters Greta Garbo
I hear a crayfish party down the street
Herring boxes up from the roofs
Sometimes I long for Europe
But I'm not traveling alone again
Did I tell you I'm moving to the fall
Three hundred meters to the East
I'll sit on the balcony when the evening comes
And ghost writing poems for the King
And I'm going to be opened as a two room hotel
Where you can come and go as you like
And if I can I throw away everything I have
And only saves a landline phone
Nobody's gonna see me go down
I'll be back
Here bobbing no stray boat
A wing stroke makes the Air Shake
No one's gonna see me go down, never see me like that
People who keep up with the Times
Leaves no dream just dreamed
We have nothing here to preach
And we're being chased all the way into sleep
I'll paint with gouache and acrylic
The painting I've always thought of
An answer to all possible questions
And I'm gonna hang it over your bed
Did I say I have my trust
In Jesus and the Holy Spirit
I read books that I should have read
And I mostly listen to Jimmie Rodgers
And I don't give a shit when it rings
It's a very slow way to get alone
I'm retreating and I'll be back soon
On the street where I learned to walk
Nobody's gonna see me go down
I'll be back
Here bobbing no stray boat
A wing stroke makes the Air Shake
No one's gonna see me go down, never see me like that
And I'll find you again along the way
I filled my forty
I'm making room on my new balcony
If you want to grow your Hungarian Hot Wax
And when I meet the loneliness on the stairs
Should I dress it in pants and shoes
I'll call my friends again
And be sober almost every night
Nobody's gonna see me go down
I'll be back
Here bobbing no stray boat
A wing stroke makes the Air Shake
No one's gonna see me go down, never see me like that