Lars Winnerbäck — Tanken som räknas song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Tanken som räknas" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Det är väl tanken som räknas ändå
Jag lever, men väntar på smällen
Hjärter Dam, du kan duka för två
Jag tar tåget ner framåt kvällen
Det är somliga dar
Som man vänder sig om
Och känner hur allting försvinner
Hur man jagar och far
Hur man snålar och spar
Hur man lever så mycket man hinner
Jag är inte fångad och frälst
Jag har sålt mina enda maximer
Jag kan leva som vem som helst
Om jag tar mina mediciner
Hjärter Dam, hur är du
Har du samlat dig nu
Har du funnit din mening i livet
Lite mat och ett hem
Ett glas vin och en vän
Allt annat känns så överdrivet
Det är väl tanken som räknas ändå
Jag har bokat konsertbiljetter
Hjärter Dam, jag har betalat för två
Det blir så ensamt somliga nätter
Det bultar och slår
Det är tiden som går
Det är landet där allting förvandlas
Som vi jagar och far
Efter frågor och svar
Här i tider när allt ska förhandlas
Det är väl tanken som räknas ändå
Jag skulle önska att tanken var klar
Hjärter Dam, du kan bädda för två
Om du har några drömmar kvar

Lyrics translation

It's the thought that counts anyway
I'm alive, but I'm waiting for the bang
Queen of hearts, you can set the table for two
I'll take the train down ahead evening
It's some days
As one turns around
And feel how everything disappears
How to hunt and father
How to skimp and save
How to live as much as you can
I am not caught and saved
I've sold my only maxims
I can live like anyone
If I take my meds
Queen Of Hearts, how are you
Have you gathered now
Have you found your meaning in life
Some food and a home
A glass of wine and a friend
Everything else feels so exaggerated
It's the thought that counts anyway
I've booked concert tickets
Queen of hearts, I've paid for two
It gets so lonely some nights
It bolts and strikes
It's time to go
It is the land where everything is transformed
As we hunt and father
For questions and answers
Here in times when everything should be negotiated
It's the thought that counts anyway
I would like the idea to be ready
Queen of hearts, you can make beds for two
If you have any dreams left