Lars Winnerbäck — Solen i ögonen song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Solen i ögonen" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Vi är lördagens änglar som virvlar i stan
Vi är dom som du hatar en söndag på dan
Vi är dom som kan skratta åt allt som är svart
Vi är dom som har hjärtan av ädel titan
Vi är änglar med blickarna högt i det blå
Vi är dom som förlorar men jublar ändå
Vi är dom som kan skratta åt allt med varann
Vi är dom som kan gråta när ingen ser på
Vi är gårdagens kärlek och stora i orden
Som vaknar med skräck och panik under borden
Vi är dom som vill ha allt
Vi är pojkarna som lovar tusenfalt
Och vi har solen i ögonen och spilld mjölk överallt
Ja det stinker av gammalt groll
Men vi har skuggorna bakom oss trots allt
Vi är dom som kan dansa när det kränger för hårt
Vi är ängsliga höns inför sånt som är svårt
Vi är dom som vill härja som vinnande hjältar
Vi kan om vi vill men vi kräver support
Vi är lördagens änglar och söndagens knott
Vi är dom som förbannar det gråa i grått
Vi är rastlösa änglar och virvlande dårar
Vi är dansande clowner på ont och gott
Och vi är inga yuppies med feta cigarrer
Vi är yviga pojkar med för stora gitarrer
Vi är dom som vill ha allt
Vi är pojkarna, och vi lovar tusenfalt
Att vi har solen i ögonen och spilld mjölk överallt
Ja det stinker av gammalt groll
Men vi har skuggorna bakom oss trots allt
Vi är skrattet i halsen och knaket i fogen
Vi är rastlösa själar som irrar i skogen
Vi är dom som är kungar om natten på krogen
Vi är dom som vill ha allt
Vi är pojkarna som lovar tusenfalt
Och vi har solen i ögonen och spilld mjölk överallt
Ja det stinker av gammalt groll
Men vi har skuggorna bakom oss trots allt
Och vi har solen i ögonen och spilld mjölk överallt
Ja det stinker av gammalt groll
Men vi har skuggorna bakom oss trots allt

Lyrics translation

We are Saturday's Angels swirling in town
We're the ones you hate on a Sunday day
We are the ones who can laugh at everything that is black
We are the ones who have hearts of noble titanium
We are angels with our eyes high in the Blue
We are the ones who lose but rejoice anyway
We are the ones who can laugh at everything with each other
We're the ones who can cry when no one's watching
We are yesterday's love and great in the words
Who wakes up with horror and panic under the tables
We're the ones who want everything
We are the boys who promise a thousand times
And we have the sun in our eyes and spilled milk everywhere
Yeah it stinks of old grudges
But we have the shadows behind us after all
We're the ones who can dance when it's too tight
We are anxious chickens in the face of things that are difficult
We are the ones who want to wreak havoc as winning heroes
We can if we want but we require support
We are the Angels of Saturday and Sunday gnats
We are the ones who curse the gray in gray
We are restless Angels and swirling fools
We are dancing clowns in evil and good
And we're not yuppies with fat cigars
We are bushy boys with too big guitars
We're the ones who want everything
We're the boys, and we promise a thousand times
That we have the sun in our eyes and spilled milk everywhere
Yeah it stinks of old grudges
But we have the shadows behind us after all
We are the laughter in the throat and crunch in the joint
We are restless souls wandering in the woods
We are the Kings of the night in the tavern
We're the ones who want everything
We are the boys who promise a thousand times
And we have the sun in our eyes and spilled milk everywhere
Yeah it stinks of old grudges
But we have the shadows behind us after all
And we have the sun in our eyes and spilled milk everywhere
Yeah it stinks of old grudges
But we have the shadows behind us after all