Lars Winnerbäck — Skolklockan song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Skolklockan" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Du såg det komma, när skolklockan ringde
Det stog skrivet på den svarta tavlan
När startskottet small
För en livslång tävlan
Och flaskorna låg kastade i vattnet
Du såg det komma, när filmen var slut
Och alla gick tillbaka till sitt
Röda var orden
Rött idealet
Men vägen upp till himmelen blå
Vinden står still
Tunga hänger skyarna, som
Regn som aldrig kommer ner
Det här är hur du blev
Du såg det komma, i dörrvaktssystemet
Och det hördes i de hånfulla skratten
Så många skamvrår
Men gott om apotek
Och luften är fri, luften är fri
Du såg det komma i pigandet o niandet
Klätt i programledarkläder
Far skär köttet
Mor bakar cupcakes
Svårt att tycka nå't, bland alla som tycker
Vinden står still
Tunga hänger skyarna, som
Regn som aldrig kommer ner
Det här är hur du blev
Tyst skrider tåget, med kronor i håret
Och det svajar lite längst bak i ledet
Vackrast går först
Och klarare i tonen
Och syret bara sjunker och sjunker
En lång korridor
Doften av hundra
Klädhängarna, bänkarna, skåpen
Närma dig spindeln
Till slut har du vant dig
Till slut kan du klappa den på ryggen
Vinden står still
Tunga hänger skyarna, som
Regn som aldrig kommer ner
Det här är hur du blev
Duktig är mamma
Duktig är pappa
Och lycklig är den duktiga banken
Du såg det komma genom värmda klinkers
Och en gränd som bara flyttar hur den vill
Vart ska du gå
Vart tar du vägen
När väggarna drar ihop sig mot mitten
Du klarar dig själv nu
Det är som det är
Ja vi klarar oss vi klarar oss själva
O vinden står still
Tunga hänger skyarna som
Regn som aldrig kommer ner
Det här är hur du blev

Lyrics translation

You saw it coming when the school bell rang
It was written on the blackboard
When the start shot small
For a lifelong contest
And the bottles lay tossed into the water
You saw it coming when the movie was over
And everyone went back to their
Red were the words
Red ideal
But the way up to heaven blue
The wind is still
Heavy hanging skies, like
Rain that never comes down
This is how you became
You saw it coming, in the doorman system
And it was heard in the mocking laughter
So many sham corners
But plenty of pharmacies
And the air is free, the air is free
You saw it coming in the hissing O niandet
Dressed in clothes
Father cut the meat
Mother bakes cupcakes
Hard to think, among all who think
The wind is still
Heavy hanging skies, like
Rain that never comes down
This is how you became
Quietly the train moves, with crowns in her hair
And it sways a little at the back of the line
Most beautiful goes first
And clearer in tone
And the oxygen just sinks and sinks
A long corridor
The scent of a hundred
The clothes hangers, the benches, the cabinets
Approach the Spider
In the end you got used to it
In the end you can pat it on the back
The wind is still
Heavy hanging skies, like
Rain that never comes down
This is how you became
Good's mom
Good's dad
And happy is the good bank
You saw it coming through warmed tiles
And an alley that just moves the way it wants
Where Are you going
Where Are you going
When the walls contract towards the center
You're on your own now
It's what it is
Yeah we'll be fine we'll be fine
O the wind is still
Heavy hanging skies like
Rain that never comes down
This is how you became