Lars Winnerbäck — Se dig om song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Se dig om" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Se dig om
Det är här du bor
Där hänger jackan
Där står dina skor
Vilka öden förde skorna hit
Nu är liten stor
Nu är himlen vit
Se dig om
Här är din beskärda del
Stor eller liten
Trasig eller hel
Blev du stärkt av allt eller sårad och öm
Vad blir rätt och vad blir fel
När släpper man en dröm
Se dig om
Är du hungrig eller nöjd
Är vägen snårig
Eller öppen och röjd
Du kan sitta upp nu eller kasta dig av
På väg mot himlens höjd
Eller på väg ner i din grav
Se dig om
Är det nånting du vill ha
Är det nåt du sagt
Eller nåt du aldrig sa
Ska du rättas in i leden eller söka strid
Vad ska du ge vad ska du ta
Hur bidar du din tid
Se dig om
Det är här du står
Det är en dag imorgon
Det var en dag igår
Det mörknar ute snart är natten här
Vad du än förutspår
Vem du än är

Lyrics translation

Look around
This is where you live
There's the jacket
There's your shoes
What destinies brought the shoes here
Now small is big
Now the sky is white
Look around
Here's your fair share
Large or small
Broken or whole
Were you strengthened by everything or hurt and sore
What will be right and what will be wrong
When to let go of a dream
Look around
Are you hungry or satisfied
Is the road stingy
Or open and cleared
You can sit up now or throw yourself off
On the way to the height of heaven
Or on your way down into your grave
Look around
Is there anything you want
Is there something you said
Or something you never said
Should you be rectified into the ranks or seek battle
What to give what to take
How to bid your time
Look around
This is where you stand
It's a day tomorrow
There was a day yesterday
It darkens out soon the night is here
Whatever you predict
Whoever you are