Lars Winnerbäck — Och det blåser genom hallen song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Och det blåser genom hallen" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Du drack det kalla, dunkla vattnet
Som smakade ärg och gammal sten
En enda klunk i den källan
Och du blir aldrig mera ren
Vi var ensammast i världen
Den världen rymde inga fler
Vi letade upp dom mörka molnen
Vi var där blixten hitta ner
Kanske ljög vi hela tiden för att vinet
Skulle kännas lite dyrare
Och smaka lite mer
Nu har vi druckit av det dyraste som finns
Det är inte lätt att svälja ner
Och det blåser igenom hallen
Har du allt som du ska ha
Jag hör den stora maskinen gå igång
Har nån sagt vart vi ska
Vi satt där tunnelbanan slutar
Eller börjar om man vill
Med ögon fulla av förväntan
Minns du vad vi längtade till
Minns du var vi ville landa
För jag har glömt det gång på gång
Jag har letat efter orden
Till en avlägsen sång
En natt när vi såg solen sjunka ner i horisonten
Såg vi tydligt alla frågor få ett svar
Stora hjärtan kom i våran väg
Nu kan vi räkna vad vi har
Och det blåser igenom hallen
Har du allt som du ska ha
Jag hör den stora maskinen gå igång
Har nån sagt vart vi ska
En dag vaknar du och märker
Att vi är var och en för sig
Att alla dom som du fördömde
Aldrig tävlade mot dig
Då blir det tomt i dina händer
Då står du ensam, fast i snön
Du skulle hämta lite vatten
Du tog dig över hela sjön
Och det blåser igenom hallen
Har du allt som du ska ha
Jag hör den stora maskinen gå igång
Har nån sagt vart vi ska
Och det blåser igenom hallen
Har du allt som du ska ha
Jag hör den stora maskinen gå igång
Har nån sagt vart vi ska

Lyrics translation

You drank the cold, obscure water
Who tasted pea and old stone
A single sip in that source
And you'll never be clean again
We were the loneliest in the world
That world ran away no more
We found the dark clouds
We were there lightning find down
Maybe we lied all the time because the wine
Would feel a little more expensive
And taste a little more
Now we've been drinking from the most expensive thing in the world
It's not easy to swallow down
And it blows through the Hall
Do you have everything that you should have
I hear the Big Machine going
Did anyone tell you where we're going
We sat where the subway stops
Or start if you want
With eyes full of anticipation
Do you remember what we longed for
Do you remember where we wanted to land
Because I've forgotten it time and time again
I've been looking for the words
To a distant song
One night when we saw the sun sinking into the horizon
Did we clearly see all the questions get an answer
Big Hearts came our way
Now we can count what we have
And it blows through the Hall
Do you have everything that you should have
I hear the Big Machine going
Did anyone tell you where we're going
One day you wake up and notice
That we are each separately
That all the judgment that you condemned
Never competed against you
Then it will be empty in your hands
Then you stand alone, stuck in the snow
You were supposed to get some water
You made it across the lake
And it blows through the Hall
Do you have everything that you should have
I hear the Big Machine going
Did anyone tell you where we're going
And it blows through the Hall
Do you have everything that you should have
I hear the Big Machine going
Did anyone tell you where we're going