Lars Winnerbäck — Nästan perfekt song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Nästan perfekt" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Nu släcker de på scenen
Nu återstår ett öronsus
Spara känslorna till gryningen
Ta in varenda blick och alla orden
Det är tomt i garderoben
Och allt har fått ett annat ljus
Hon i baren räknar kassan
Och vakterna går runt och flyttar bord
Och allting, allting, allting
Allting, allting, ja allt
Är nästan perfekt
Alla sjöarna och skogarna
Natten är så varm och still
Och det är tjugo mil att åka
Och jag sover hela vägen in till stan
Alla ljus och alla ögon
Allt som jag har längtat till
Det är tyst i telefonen
Det är ingen som har sökt mig under dan
Men allting, allting, allting
Allting, allting, ja allt
Är nästan perfekt
Och jag känner inte riktigt
Och jag lever inte riktigt
Under dagarna som inte riktigt finns
Men så kommer en säsong igen
Och strömmen går igång igen
Och nätterna blir ljusa
Och jag känner och jag lever
Och jag minns
Att allting, allting, allting
Allting, allting ja allt
Är nästan perfekt
Ja allting, allting, allting
Allting, ja allt
Är nästan perfekt
Nästan perfekt

Lyrics translation

Now they extinguish on stage
There's still an earsus
Save the emotions until dawn
Take in every look and every word
It's empty in the closet
And everything has received a different light
She at the bar counts the cashier
And the guards go around and move tables
And Everything, Everything, Everything
Everything, everything, yes everything
Is almost perfect
All the lakes and forests
The night is so hot and still
And it's twenty miles to go
And I sleep all the way into town
All light and all eyes
All that I have longed for
It's quiet on the phone
No one's been looking for me during the day
But Everything, Everything, Everything
Everything, everything, yes everything
Is almost perfect
And I don't really feel
And I'm not really alive
During the days that do not really exist
But then a season comes again
And the power goes back on
And the nights will be bright
And I feel and I live
And I remember
That Everything, Everything, Everything
Everything, everything yes everything
Is almost perfect
Yes Everything, Everything, Everything
Everything, yes everything
Is almost perfect
Almost perfect