Lars Winnerbäck — När sommaren kommer song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "När sommaren kommer" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

När sommaren kommer
Skall jag visa dig bättre dar
När natten är varm
Och himmelen är lila och klar
Nu reser vi bort
Nu tar vi oss tiden det tar
När sommaren kommer
Jag lovar dig
Bättre dar
Skall du fråga mig då
Om jag har några löften
Och lova när hösten är här
Eller låter vi natten få vara
Stilla den är
Jag vet att du
Inte vet vad du längtar till
Men när sommaren kommer
Så åker du vart du vill
När sommaren kommer
Kanske vindarna blåser igen
Och likgiltigheten
Och stilltjen
Som plågar oss än
Försvinner en kväll
Och vinet får ny smak igen
När sommaren kommer
Bättre dar, min vän
Skall du grunda en plats
I hjärtat, ett minnesmärke
För allt som hänt
Eller dricker vi ur
Och känner att vinden har vänt
Gatorna här gör ej bara utled och van
När sommaren kommer
Så åker vi långt från stan
Luften var klar
Och det blänkte från fönstren
Och rann från den smältande snön
På de borstade förortsstråken
Mellan teglet och sjön
Asfalten hetta
Och resan är framför oss än
När sommaren kommer
Så går vi den vägen igen

Lyrics translation

When summer comes
Shall I show you better days
When the night is hot
And the sky is purple and clear
Let's go away
Let's take the time
When summer comes
I promise you
Better days
Will you ask me then
If I have any promises
And promise when autumn is here
Or do we leave the night alone
Hold still
I know you
Do not know what you long for
But when summer comes
So you go wherever you want
When summer comes
Maybe the winds blow again
And indifference
And stilltjen
Who torments us yet
Disappear one night
And the wine gets new taste again
When summer comes
Better days, my friend
Shall you establish a place
In the heart, a memorial
For everything that happened
Or do we drink out
And feel that the wind has turned
The streets here do not just diverted and van
When summer comes
We're going a long way from town
The air was clear
And it glistened from the windows
And ran from the melting snow
On the brushed suburban paths
Between the brick and the lake
The asphalt heat
And the journey is ahead of us yet
When summer comes
Let's go that way again