Lars Winnerbäck — När det blåser från ditt håll song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "När det blåser från ditt håll" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Jag har hört på stan att vi snart går under
Det kommer alltid vara över för mig
Som en annan sång, ett annat liv, allt som var vi
Men när jag hör din röst, och ibland ändå
Är det som att det blåser från ditt håll
Och jag kommer inte loss
Jag tar mig ingenstans
För gatorna, husen här och mänskorna
Märker att jag går här utan dig
Stenarna, fåglarna, dom svala kala träder säger
«Vänd dig om och lär dig allt igen»
Har vi skiljt oss femton gånger nu? Har vi sett allt?
Livet pågår utanför en dörr eller
Nedanför ett fönster, men inte här
Mänskor, Mänskor överallt, på första sista resan
Men när det blåser från ditt håll minns jag bara en
För gatorna, husen här och mänskorna
Märker att jag går här utan dig
Stenarna, fåglarna, dom svala kala träder säger
«Vänd dig om och lär dig allt igen»
Förlåt, förlåt
Alla frågar vart du är,
Och vad du gör och om det är nånting
För gatorna, husen här och mänskorna
Märker att jag går här utan dig
Stenarna, fåglarna, dom svala kala träder
Säger «vänd dig om och lär dig allt igen»

Lyrics translation

I've heard in the city that we're about to end
It will always be over for me
Like another song, another life, all that we were
But when I hear your voice, and sometimes even so
Is it like it's blowing from your side
And I can't get out
I'm not getting anywhere
For the streets, the houses here and the people
Notice I'm going here without you
The stones, the birds, the cool bare enters saying
"Turn around and learn everything again»
Have we divorced fifteen times now? Have we seen everything?
Life goes on outside a door or
Below a window, but not here
People, people everywhere, on the first last trip
But when the wind blows from your side I remember only one
For the streets, the houses here and the people
Notice I'm going here without you
The stones, the birds, the cool bare enters saying
"Turn around and learn everything again»
Sorry, sorry
Everyone asks where you are,
And what you do and if there is anything
For the streets, the houses here and the people
Notice I'm going here without you
The stones, the birds, the cool bare enters
Says " turn around and learn everything again»