Lars Winnerbäck — Måste vara två song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Måste vara två" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Har du hört om han som ränner på stan
Och är på jakt efter varma händer
Har du hört om han som alltid kommer fel
Hur han än stämplar och eftersänder
Han säger: Allting går att leva på
Men man nästan måste vara två
Han vet hur man dövar ensamheten
Han vet hur man kastar allt man har
Han vet hur man flyr från den här planeten
Men han vet inte hur man stannar kvar
Har du hört om han som bränner sina skepp
I samma stund som han fått dom att flyta
Om han som har ett fläck fritt liv
Men skulle dö för att kunna byta
Har du sett hur han vårdar all sin ömklighet
Och säger: Det här är allt jag vet
Jag vet hur man dövar…
Han är för ivrig för att vända om
För dum för att förstå
Han är för ensam för att träffa nån
För snäll för att gå på
Har du hört om han som drömmer
Han som undrar och tänker
Han vill veta vad du gömmer
Men han bländas när det blänker
Han vill bränna som det bränns
När det steker och smälter
Han vill känna som det känns
När det rasar och välter
Det finns många skepp att bränna
Det är långt till varje strand
Han vill så gärna känna
Vill så gärna ro i land
Han vet hur man dövar

Lyrics translation

Have you heard of the guy running around town
And is in search of warm hands
Have you heard about the one who always comes wrong
No matter how he stamps and retransmits
He says: everything can be lived on
But you almost have to be two
He knows how to deafen loneliness
He knows how to throw everything you have
He knows how to escape from this planet
But he doesn't know how to stay
Have you heard of him burning his ships
The moment he made them float
If he who has a spot free life
But would die to be able to change
Have you seen how he cherishes all his pitifulness
And says: this is all I know
I know how to deafen…
He's too eager to turn around
Too stupid to understand
He's too lonely to see anyone
Too nice to go on
Have you heard of the man who dreams
He who wonders and thinks
He wants to know what you're hiding
But he dazzles when it glitters
He wants to burn as it burns
When it is frying and melting
He wants to feel the way it feels
When it rages and overturns
There are many ships to burn
It is far to every beach
He so wants to feel
Want so much rest ashore
He knows how to deafen