Lars Winnerbäck — Monsterteorin song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Monsterteorin" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Du är kakan som alla vill äta från
Du är kakan som alla vill ha kvar
Du är kalven som alla ska mjölka
Du är clownen för alla och en var
Du är siffran i nån annans kodsystem
Du är serien alla bara måste se
Du är bulls eye för tjurarna i Sofo
Du är rösten som dom hör på KGB
Ett monster vill veta vad du tänker
Ett monster vill veta vad du tror
Ett monster vill veta vad du köper
Ett monster vill veta vart du bor
Ett monster …
Du är tidens och normens lilla barn
Du står och vinkar vid Southamptons hamn
Du är cancern i valfritt organ
Du är hatet som inte har nåt namn
Du är tjugo sidor text på en försäkring
Du är syftet med all publicitet
Du är pengarna som krossar musiken
Du är inget alla inte redan vet
Ett monster vill veta vad du tänker
Ett monster vill veta vad du tror
Ett monster vill veta vad du köper
Ett monster vill veta vart du bor
Ett monster …
Du är fingeravtrycket på perrongen
Du är syran som säger vem du är
Du är känd långt in i Stasis korridorer
Du är känd, och du vill väl vara med
Du är ensamheten efter ett fiasko
Du är ensamheten efter en succé
Du är tvåsamheten efter separationen
Du är forwarden som alla vill ha med
Ett monster vill veta vad du tänker
Ett monster vill veta vad du tror
Ett monster vill veta vad du köper
Ett monster som vill veta vart du bor
Ett monster …

Lyrics translation

You are the cake that everyone wants to eat from
You are the cake that everyone wants Left
You are the calf that everyone should milk
You are the clown for everyone and one was
You're the number in someone else's code system
You are the series everyone just has to see
You're bulls eye for the Bulls in Sofo
You're the voice they hear on the KGB
A monster wants to know what you're thinking
A monster wants to know what you think
A monster wants to know what you're buying
A monster wants to know where you live
Pattern …
You are the little child of time and Norm
You're waving at Southampton Harbor
You are the cancer of any organ
You're the hate that has no name
You are twenty pages of text on an insurance policy
You are the purpose of all publicity
You're the money that breaks the music
You're nothing everyone doesn't already know
A monster wants to know what you're thinking
A monster wants to know what you think
A monster wants to know what you're buying
A monster wants to know where you live
Pattern …
You're the fingerprint on the platform
You're the acid that says who you are
You are known well into the corridors of Stasis
You're famous, and I guess you want to be there
You are loneliness after a fiasco
You are the loneliness after a success
You are the twofold after the separation
You are the forwarder that everyone wants to include
A monster wants to know what you're thinking
A monster wants to know what you think
A monster wants to know what you're buying
A monster who wants to know where you live
Pattern …