Lars Winnerbäck — Min helande tröst song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Min helande tröst" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

på hinnan inatt
ett torg gömt i mörker och dimma
röken från tunga fabriker
och kyrkklockors slag i en vaggande timma
vi reste till Kraków
till en stad som ville klara sig själv
och som rest sig ur sin sorg
till nyrika gators och ansatta torg
i parken runt stan
går tankarna lugna och fria
vinden förlorar sin färg
och skyltarna tänks bakom S: ta Maria
jag släpper din hand
för ett helt vanligt återfall
för att få nåt förstört
det var fel som jag sa, det är sant som du hört
kära vänner i ljus och i mörker
i växlande väster och öst
är ni alltid mitt hopp och min helande tröst
min helande tröst
här vänder sig skyn
till den som kan tro genom tegel
jag droppar en krona från bron
och önskar mot flodens vibrerande spegel
ni reste mig upp
och jag lämnar en börda därhän
i en främmande stad
nånting har sin början, men jag vet inte vad
kära vänner i ljus och i mörker
i växlande väster och öst
är ni alltid mitt hopp och min helande tröst
min helande tröst
bland katolska kyrkor i Kraków
och judiska, fallna kvarter
i högerns paradmarscher uppåt
i socialismens väg ner
i slocknande vintrar och vårar
i kommande sommar och höst
kära vänner i ljus och i mörker
i växlande väster och öst
är ni alltid mitt hopp och min helande tröst
min helande tröst

Lyrics translation

on the screen tonight
a square hidden in darkness and fog
the smoke from heavy factories
and church bells beat in a rocking hour
we traveled to Kraków
to a city that wanted to cope on its own
and who rose from their grief
to newly rich gators and busy squares
in the park around town
do the thoughts go calm and free
the wind loses its color
and the signs are thought behind S: ta Maria
I'll drop your hand
for a completely normal relapse
to get something destroyed
it was wrong as I said, it's true as you heard
dear friends in light and in darkness
in alternating West and East
are you always my hope and my healing comfort
my healing comfort
here the sky turns
to the one who can believe through brick
I drip a crown from the bridge
and wishes against the vibrating mirror of the river
you got me up
and I leave a burden behind
in a strange city
something has its beginning, but I don't know what
dear friends in light and in darkness
in alternating West and East
are you always my hope and my healing comfort
my healing comfort
among Catholic churches in Kraków
and Jewish, fallen quarters
in the right Parade marches upwards
in the path of socialism
in fading winters and spring
in the coming summer and autumn
dear friends in light and in darkness
in alternating West and East
are you always my hope and my healing comfort
my healing comfort