Lars Winnerbäck — Med bussen från stan song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Med bussen från stan" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Han har bråttom iväg, han tar bussen från stan
Han vill hamna i färdiga rum med en fru och en grogg
Och ett anständigt liv, han vill sova på rygg
Och tala om rumsrena saker och bråttom iväg
Han vill snacka om lumpen med grabbar från förr
Och ett glasbord och dammsugna golv
Och ett underbart liv och sen le lite grann
Åt oss som står kvar där på hållplatsen än tycker han
Han har bråttom iväg
Han vill längta tillbaka och säga «Fy fan va roligt
När vi tog studenten» men tiden går fort
Han har bråttom iväg, han tar bussen
Till julgran och roliga TV-program
Och nån bläcka på kräftpremiären och ordning och reda
Och tuttar i Slitz, tycker inte hans fru
Men han gör ju trots allt som han vill
Han tar bussen från stan
Han tar bussen iväg till ett hus och en mintgrön balkong
Han vill ha ett hysteriskt larm på sin bil
Och va bra på att hälsa på folk
Kunna säga «Fy fan va dyrt», och mobiltelefon
Han vill alltid va nådd, han vill aldrig va ensam
Och aldrig va den som missar nån buss
Till ett underbart liv, och ett glas samarin
Och ett konto för säkerhets skull om han
Inte får chansen att vinna nåt TV-program
På nån öde ö och få lämna sin fru
Han vill inte va svår, inga konstiga krav
Och tjejer ska ha lite humor och skratta
När han säger stumpan och bråttom iväg
Han har viktiga jobb och ett underbart liv
Och nån rolig och vitsig dekal på sin bil
För han gör ju trots allt som han vill
Han tar bussen från stan
Han tar bussen det är som safari han ser genom
Uppdragna rutor hur galningar härjar på stan
Och det borde va dödsstraff på dom tycker han
Han har bråttom iväg till ett anständigt liv
Och ett fikarum där han gnäller på bögar
Som aldrig får tummen ur arslet
Och gör nånting med sina liv
Han ska tvinga sin slarviga son att göra det där
Som aldrig blev av, som han aldrig hann med
Som han aldrig fick gjort*
Och han kommer att skylla på bussen från stan
Han kommer att skylla på bussen
Skynda på
Klockan gå
Skynda på, bussen går
Klockan går, skynda på, hej och hå
Skynda på, bussen går, klockan går
Skynda på om du också vill hinna med bussen
Till ett underbart liv och ett glas samarin
Och ett konto för säkerhets skull
Och en kräftpremiär
Och ett dammsuget golv
Och ett anständigt liv
Tänk å somna på rygg
Skynda på skynda på…

Lyrics translation

He's in a hurry. he's taking the bus out of town
He wants to end up in finished rooms with a wife and a grog
And a decent life, he wants to sleep on his back
And talk about room clean things and hurry away
He wants to talk about lumpen with guys from the past
And a glass table and vacuumed floors
And a wonderful life and then smile a little
For those of us who are still there at the stop he thinks
He's in a hurry
He wants to crave back and say " Damn what fun
When we graduated " but time passes quickly
He's in a hurry, he's taking the bus
To the Christmas tree and funny TV shows
And someone blot on the crayfish premiere and order and order
And tits in Slitz, does not like his wife
But after all he does what he wants
He's taking the bus from town
He takes the bus off to a house and a mint green balcony
He wants a hysterical alarm on his car
And be good at visiting people
Be able to say "Damn be expensive", and mobile phone
He always wants to be reached, he never wants to be alone
And never be the one who misses a bus
To a wonderful life, and a glass of samarin
And an account just in case he
Don't get the chance to win any TV show
On some deserted island and get to leave his wife
He doesn't want to be hard, no weird demands
And girls should have a little humor and laugh
When he says baby and hurry away
He has important jobs and a wonderful life
And some funny and witty sticker on his car
Because after all he does what he wants
He's taking the bus from town
He takes the bus it's like safari he sees through
Busted boxes how maniacs ravage the city
And that should be the death penalty on them he thinks
He is in a hurry off to a decent life
And a coffee room where he whines at gays
Who never gets his thumb out of his ass
And do something with their lives
He's gonna force his sloppy son to do that
Who never happened, who he never had time for
Like he never got done*
And he will blame the bus from town
He will blame the bus
Get a move on
Clock go
Hurry up, the bus goes
The clock is running, hurry up, Hello and Ho
Hurry up, the bus goes, the clock goes
Hurry up if you also want to catch the bus
To a wonderful life and a glass of samarin
And an account just in case
And a crayfish premiere
And a vacuumed floor
And a decent life
Think of falling asleep on your back
Hurry up hurry up…