Lars Winnerbäck — Mareld song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Mareld" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Det är sensommar Sverige
Jag är på väg härifrån
Jag kan inte förklara
Jag stänger av telefonen
Ner faller löven
Och bladen blir mull
Jag kanske åker till Island
Jag kanske super mig full
Jag är för fattig för London
Jag är för tyst för LA
Det finns en anda i Dublin
Men den är skadlig för mig
Jag glider ifrån allt
Vad var jag en gång?
Jag förlorar mitt fokus
Vad drömde jag om?
Jag har lånat av banken
Jag har sökerhetsdörr
Jag skulle aldrig få säga
Att det var enklare förr
Jag ser mig i spegeln
Det är en dålig dag
Är det honom jag känner?
Är det han som är jag?
Det blåser osunda vindar
Det gör mig dämpad och sval
Det krävs så mycket mygel
För att verka normal
Här är tusen butiker
Med vässade klor
Det kommer trötta idéer
Från strama kontor
Men det är sällsamt vackert
Här kommer hösten igen
Det är kallt som i stenhus
Det doftar av regn
Jag läser en tidning
Jag ser vad det står
Men det är inget jag bryr mig om
Ingenting jag förstår
Dom som skriver ljuger
Allt är tvärtom
Dom skulle mörda för pengar
Skandalen är dom
Jag såg ett dreglande lejon
Stod på toppen och sa:
«Jag ger bara folket
Vad folket vill ha»
Rör mina händer
Du måste förstå
Jag orkar inte förklara
Försök och se det ändå
Det gnager mitt sinne
Det är som overklighet
I varje blinkande fönster
En korrupt profet
Och jag har varit i templet
Där månglarna står
Dom sa: «Allt är till salu»
Jag sa: «Kom älskling vi går»
Jag kunde ställa mig naken
Jag skulle mena en del
Men ett dreglande lejon
Skulle ta det helt fel
Jag hade massor av idéer
Jag hade vägen klar
Jag hade tusentals frågor
Och tusentals svar
Tyst ligger vägen
I rödbrun rost
Det är som mareld i havet
Som allhelgonafrost

Lyrics translation

It's late summer Sweden
I'm on my way out of here
I can't explain
I'm turning off the phone
Down the leaves fall
And the leaves become mull
Maybe I'll go to Iceland
Maybe I'll get drunk
I'm too poor for London
I'm too quiet for LA
There is a spirit in Dublin
But it's harmful to me
I'm slipping away from everything
What was I once?
I'm losing my focus
What did I dream about?
I borrowed from the bank
I have a search door
I would never say
That it was easier before
I look in the mirror
It's a bad day
Is that who I know?
Is he Me?
It blows unhealthy winds
It makes me muffled and cool
It takes so much fiddling
To seem normal
Here are a thousand stores
With sharpened claws
There will be tired ideas
From tight offices
But it is unusually beautiful
Here Comes the fall again
It's cold as in stone houses
It smells of rain
I'm reading a newspaper
I see what it says
But there's nothing I care about
Nothing I understand
Those who write lie
Everything is the other way around
They'd kill for money
The scandal is dom
I saw a drooling lion
Stood on top and said:
"I just give the people
What the people want»
Touch my hands
You have to understand
I can't explain
Try and see it anyway
It gnaws my mind
It's like unreality
In each flashing window
A corrupt Prophet
And I've been to the temple
Where the moonlit stands
They said, " Everything Is For Sale»
I said, "Come on, baby, let's go»
I could pose naked
I mean a lot
But a drooling lion
Would take it all wrong
I had lots of ideas
I had the road ready
I had thousands of questions
And thousands of answers
Quietly lies the road
In maroon rust
It's like mareld in the sea
Like All Saints Frost