Lars Winnerbäck — Köpenhamn och överallt song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Köpenhamn och överallt" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

I Köpenhamn
Vandrar jag lättare och lugn
Sågar av grenen som jag fastnat på
Röker upp tystnaden
Och blåser ut Sverige
I Köpenhamn
Det finns ställen där jag aldrig har varit
Som sprider sin utsikt i mitt huvud
Jag fattar om det verkar lite märkligt
Överallt, av och till
Hör jag klanger från dig
Och hösten
Det du gjorde med mig
Det var stort
Det du gav mig
Jag önskar att du kunde se mig nu
Men tack
Ta hand om dig
I Köpenhamn
Om nån vill gå en gata med mig
Utanför fönstren till dom vi inte känner
Höra hjärtan som önskar
Bedra och bedragas
En sak vet jag
Jag vaknade imorse av ett dån
Köpenhamn stod och bankade på dörren
Och vilsenheten skrämmer inte längre
Överallt, av och till
Den höga farten som rann
Mellan husen
Det du gjorde med mig …
Det var stort
Det du gav mig
Dina ögon var ett fritt fall varje gång
Tack
Ta hand om dig

Lyrics translation

In Copenhagen
Do I walk more easily and calmly
Saws off the branch that I stuck to
Smoking up the silence
And blowing out Sweden
In Copenhagen
There are places where I've never been
Spreading his view in my head
I understand if it seems a little strange
Everywhere, occasionally
Do I hear the sound of you
And autumn
What you did to me
It was big
What you gave me
I wish you could see me now
Thank you
Take care
In Copenhagen
If anyone wants to walk a street with me
Outside the windows to the ones we don't know
Hear hearts that wish
Deceive and be deceived
I know one thing
I woke up this morning by a roar
Copenhagen stood and banged on the door
And the delusion no longer scares
Everywhere, occasionally
The high speed that ran
Between the houses
What you did to me …
It was big
What you gave me
Your eyes were a free fall every time
Thank you
Take care