Lars Winnerbäck — Kom ihåg mig song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Kom ihåg mig" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

När du står ensam kvar på tå
Och ytan inte går o nå
När du träffat botten
Kom ihåg mig då
När du tagit första bästa tåg
Och gör vad som helst för en dialog
När du står sist i kön
Kom ihåg mig då
När vintern gömmer dina spår
Så att du inte hittar hem
När du är vilsen i en vinternatt igen
När det blir varma sommardar
Kom ihåg mig då
När vinterisen ligger klar
Kom ihåg mig då
Här finns du kvar
O när du står på toppen och tittar ner
Och det är ljust vart än du ser
När du har vunnit
Kom ihåg mig då
När du får spring i dina ben
Och jordens dragningskraft är klen
När du är i luften
Kom ihåg mig då
När våren öppnar sina dörrar
Och du tar den långa vägen hem
Och sitter på ute serveringen där vi satt igen
När det blir varma sommardar
Kom ihåg mig då
När vinterisen ligger klar
Kom ihåg mig då
Finns du kvar
När varje dag känns likadan
Och när det skymmer över stan
Och när du drömmer
Kom ihåg mig då
När du har varit i alla vrår
Och testat allt som går och
När du tröttnat
Kom ihåg mig då
När det blir varma sommardar
Kom ihåg mig då
När vinterisen ligger klar
Så finns du kvar
Finns du kvar
Så finns du kvar
Här finns du kvar
Finns du kvar
Finns du kvar

Lyrics translation

When you stand alone left on tiptoe
And the surface does not go o reach
When you hit the bottom
Remember me
When you have taken the first best train
And do anything for a dialogue
When you're last in line
Remember me
When winter hides your tracks
So you can't find your way home
When you're lost on a winter night again
When it gets hot summer days
Remember me
When the winter ice is ready
Remember me
Here you are
O when you stand on top and look down
And it's bright wherever you see
When you've won
Remember me
When you get to run in your legs
And the Earth's attraction is weak
When you're in the air
Remember me
When spring opens its doors
And you take the long way home
And sitting on the outside serving where we sat again
When it gets hot summer days
Remember me
When the winter ice is ready
Remember me
Are you still there
When every day feels the same
And when it's blocking the city
And when you dream
Remember me
When you've been in every corner
And tested everything that goes and
When you get tired
Remember me
When it gets hot summer days
Remember me
When the winter ice is ready
So are you still there
Are you still there
So are you still there
Here you are
Are you still there
Are you still there