Lars Winnerbäck — Kom hem nu song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Kom hem nu" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Ett mörkt vatten flyter genom Riga
Jag har vaknat på Daugavas botten
Genom flytande lövverk ser jag hotfulla moln
Och från Rumbulaskogen hörs skotten
Jag vet inte hur eller varför
Jag minns inte nu vad jag sökte
Det enda jag kommer ihåg är ett rop
Gud vet att jag verkligen försökte
Jag har fallit så långt
Jag har fallit så långt
Från vägarnas lyktor och städernas ljus
Från skogarnas väsande, viskande sus
Från åkrarnas jord och från strändernas brus
Kom hem nu
Tack, jag hittar till städernas vrår
Jag har varit där så många gånger
Jag har gått som en tondöv på dåliga gator
Och glömt alla himmelska sånger
Visa vart ni möter varandra
Visa er darriga händer
Jag har letat på tusentals gator
I hundratals städer
I olika länder
Jag fann ingenting
Jag fann ingenting
Från vägarnas lyktor och städernas ljus
Från skogarnas väsande, viskande sus
Från åkrarnas jord och från strändernas brus
Kom hem nu
Riga är slaskigt och grått
Jag följer mina fötter mot krogen
Värmen har inte svept in över landet
Sen skotten i Rumbulaskogen
Från vägarnas lyktor och städernas ljus
Från skogarnas väsande, viskande sus
Från åkrarnas jord och från strändernas brus
Kom hem nu
Från vägarnas lyktor och städernas ljus
Från skogarnas väsande, viskande sus
Från åkrarnas jord och från strändernas brus
Kom hem nu
Ja, kom hem nu

Lyrics translation

A dark water flows through Riga
I've woken up at the bottom of Daugava
Through floating foliage I see menacing clouds
And from the Rumbula Forest the shoots are heard
I don't know how or why
I do not remember now what I was looking for
The only thing I remember is a cry
God knows I really tried
I've fallen so far
I've fallen so far
From the lights of the roads and the lights of cities
From the hissing, whispering of the forests
From the soil of the fields and from the noise of the beaches
Come home now
Thank you. I'll find the town quarters
I've been there so many times
I've been walking like a tone deaf on bad streets
And forgotten all the heavenly songs
Show me where you meet each other
Show yourselves trembling hands
I've been searching thousands of streets
In hundreds of cities
In different countries
I found nothing
I found nothing
From the lights of the roads and the lights of cities
From the hissing, whispering of the forests
From the soil of the fields and from the noise of the beaches
Come home now
Riga is slushy and gray
I follow my feet towards the tavern
The heat hasn't swept across the country
Then the shots in the Rumbula Forest
From the lights of the roads and the lights of cities
From the hissing, whispering of the forests
From the soil of the fields and from the noise of the beaches
Come home now
From the lights of the roads and the lights of cities
From the hissing, whispering of the forests
From the soil of the fields and from the noise of the beaches
Come home now
Yeah, come home now