Lars Winnerbäck — Jag är hos dig igen song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Jag är hos dig igen" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Som du kanske har förstått
Jag är hos dig igen
Jag försvann ett tag på vägen
Men jag saknade dina sinnen
Det har varit tungt och grått
Jag är frusen än
Här livet sköljde bort oss och vi glömde våra minnen
Och som du kanske redan vet
Jag är oslagbar
Jag far hellre framåt mot min vilja än jag vänder
Du är sval sen blir du het
Du har känslorna kvar
Dom här väggarna rasar och jag undrar vad som händer
Du har dina moln
Och jag kan inte skingra dom
Kan inte låta dom va Jag har mina ord
Som du sa Som du kanske redan hört
Jag blir aldrig klar
Du sluter dina ådror om du sätter dig och väntar
Som du redan har berört
Här är glimrande dar
Välsignade december står för dörren och livet längtar
Som du kanske redan sett
Första snön kom inatt
Nu flyttar fåglarna som trotsar Atlanten
Har jag hittat rätt?
Kan du höra ditt skratt?
Kan du leva vid en brant med ena foten 'ver kanten?
Vi vinner ingen tid
Och vi får inte vänja oss för då är allting förstört
Jag är hos dig igen
Som du kanske redan hört

Lyrics translation

As you may have understood
I'll be with you again
I disappeared for a while on the road
But I missed your senses
It's been heavy and gray
I'm still frozen
This life washed us away and we forgot our memories
And as you may already know
I'm unbeatable
I'd rather go forward against my will than I turn
You're cool then you get hot
You still have feelings
These walls are raging and I wonder what's going on
You have your clouds
And I can't dispel them
Can't let them be I have my words
As you said as you may have already heard
I'll never finish
You'll close your veins if you sit down and wait
As you have already touched
Here are the shimmering days
Blessed december stands for the door and life longs
As you may have already seen
First snow came tonight
Now the birds that defy the Atlantic Ocean are moving
Have I found the right one?
Can you hear your laughter?
Can you live at a steep with one foot ' over the edge?
We won't have time
And we must not get used to it because then everything is ruined
I'll be with you again
As you may have already heard