Lars Winnerbäck — Jag får liksom ingen ordning song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Jag får liksom ingen ordning" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Jag kan ha räknat sekunderna som gick
Mellan ljuset, och åskans dån
Jag kom på mig själv med att undra för ett ögonblick
Om du var på väg hit, eller härifrån
Det tysta ekot är av ett slag för sig
Det kommer ensamt, om det är nåt att ha
Vad du än gör ta inga råd från mig
Jag vet, de fungerar inge bra
Jag får liksom ingen ordning på mitt liv
Det kan va så förfärligt, det kan va så bra
Om nätterna har jag förskingrat så mycket förstånd
Det kanske var pundigt, det kanske var bra
Jag hörde din röst på en ödslig kyrkogård
Jag måste ha träffat, din frekvens
Diskanten var svagare, diktionen mindre hård
Det var som att tonen, var en väns
Det är lätt att se hur sjuk man en gång var
När såren läker, och regnet känns
Gör din tolkning, häll mig full med svar
Rita figurer, och dra en gräns
Jag får liksom ingen ordning på mitt liv
Det kan va så förfärligt, det kan va så bra
Om nätterna har jag förskingrat så mycket förstånd
Det kanske var pundigt, det kanske var bra
Jag får liksom ingen ordning på mitt liv
Det kan va så förfärligt, det kan va så bra
Om nätterna har jag förskingrat så mycket förstånd
Det kanske var pundigt, det kanske var bra
Jag kan ha glömt din vaksamhet, jag söker inte mer än sympati
Inga kan ta fel på varann som vi
Jag får liksom ingen ordning på mitt liv
Det kan va så förfärligt, det kan va så bra
Om nätterna har jag förskingrat så mycket förstånd
Det kanske var pundigt, det kanske var bra
Jag får liksom ingen ordning på mitt liv
Det kan va så förfärligt, det kan va så bra
Om nätterna har jag förskingrat så mycket förstånd
Det kanske var pundigt, det kanske var bra

Lyrics translation

I may have counted the seconds that went by
Between the light, and the Thunder
I found myself wondering for a moment
If you were on your way here, or from here
The quiet Echo is of a kind in itself
It comes alone, if there's anything to have
Whatever you do don't take any advice from me
I know, they don't work well
I'm kind of getting my life out of order
It can be so terrible, it can be so good
At night I've misappropriated so much understanding
Maybe it was pounder, maybe it was good
I heard your voice in a desolate graveyard
I must have hit, your frequency
The treble was weaker, the diction less harsh
It was like that tone, was a friend's
It's easy to see how sick a man once was
When the wounds heal, and the rain is felt
Make your interpretation, pour me full of answers
Draw figures, and draw a border
I'm kind of getting my life out of order
It can be so terrible, it can be so good
At night I've misappropriated so much understanding
Maybe it was pounder, maybe it was good
I'm kind of getting my life out of order
It can be so terrible, it can be so good
At night I've misappropriated so much understanding
Maybe it was pounder, maybe it was good
I may have forgotten your vigilance, I seek no more than sympathy
No one can be wrong about each other like us
I'm kind of getting my life out of order
It can be so terrible, it can be so good
At night I've misappropriated so much understanding
Maybe it was pounder, maybe it was good
I'm kind of getting my life out of order
It can be so terrible, it can be so good
At night I've misappropriated so much understanding
Maybe it was pounder, maybe it was good