Lars Winnerbäck — Innan mörkret faller song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Innan mörkret faller" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Innan mörkret faller
Ska jag lämna några varma rader
Ska jag vara din starka vän
Ska jag visa upp några bättre sidor
Och lova dig nånting igen
Innan morgonen kommer
Ska jag vända alla kappor tillbaka
Och lita mer på min kraft
Ska jag hämta nånting jag förlorat
En vilja som jag faktiskt haft
Jag har förlorat dagar och ett hopplöst år
Jag har trampat upp stigar där gränserna går
Och du blir aldrig en vän igen
En mot en
Tills morgonen kommer
Innan mörkret faller
Vill jag reda ut några saker
Inga rätt och inga fel
Vill jag öppna för en vapenvila
Du har din och jag har min del
Och innan morgonen kommer
Vill jag blöda några droppar mot stenen
Det är tid för några tårar än
Och göra klart för min norra stjärna
Att jag aldrig ska ner igen
Jag har förlorat dagar och ett hopplöst år
Det är som jag känner när åskan går
Och du blir aldrig en vän igen
En mot en
Tills morgonen kommer
Ja, tills morgonen kommer
Mina ögon för blöta
För att göra epilogen rättvis
Jag orkar inga flera ord
Inga krafter för en vacker utgång
Jag lämnar inget dukat bord
Men innan morgonen kommer
Vill jag lämna några varma rader
Kanske möter vi en vår igen
Jag ångrar inga steg vid din sida
Jag vattnar dina växter än
Jag har förlorat dagar och ett hopplöst år
Det är som jag känner när åskan går
Och du blir aldrig en vän igen
En mot en
Tills morgonen kommer
Jag har förlorat dagar och ett hopplöst år
Jag har trampat upp stigar där gränserna går
Och du blir aldrig en vän igen
En mot en
Tills morgonen kommer
Tills morgonen kommer

Lyrics translation

Before darkness falls
Should I leave a few warm rows
Should I be your strong friend
Should I show you some better sides
And promise yourself something again
Before morning comes
Should I turn all the coats back
And rely more on my power
You want me to get something I lost
A will that I actually had
I've lost days and a hopeless year
I've stepped up paths where the boundaries go
And you'll never be a friend again
One on one
Until the morning comes
Before darkness falls
Do I want to sort things out
No right and no wrong
Do I want to open a truce
You have yours and I have my share
And before the morning comes
Do I want to bleed a few drops against the stone
It's time for a few tears yet
And get ready for my Northern Star
That I'm never going down again
I've lost days and a hopeless year
It's like I feel when the Thunder goes
And you'll never be a friend again
One on one
Until the morning comes
Yes, until the morning comes
My eyes too wet
To make the epilogue fair
I can't take any more words
No forces for a beautiful exit
I'm not leaving a set table
But before the morning comes
Do I want to leave a few warm rows
Maybe we'll meet a spring again
I don't regret any steps by Your Side
I'm watering your plants yet
I've lost days and a hopeless year
It's like I feel when the Thunder goes
And you'll never be a friend again
One on one
Until the morning comes
I've lost days and a hopeless year
I've stepped up paths where the boundaries go
And you'll never be a friend again
One on one
Until the morning comes
Until the morning comes