Lars Winnerbäck — Hon kommer från främmande vidder song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Hon kommer från främmande vidder" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Hon kommer från ställen
Där tiden har slutat passera
Där morgonen sjunker i havet
Och skymningen gryr
Hon får dig att lova
Vad du lovat att aldrig riskera
Hon är överallt
Där du stannar och dit du flyr
Hon kommer från främmande vidder
Där havet är land och land hav
Där vindarna brusar
Och forsarna susar
Och skatorna ger sig av
Hon är eldfast och stark
Hon är sårbar och öm
Hon kommer från främmande vidder
Hon stannar hos dig som en dröm
Hon vänder sig om när du vunnit
Och solar i glansen
Och hon äger styrkan
Du alltid trodde var din
När tystnaden dånar som oljud
Och stramar kring halsen
När rimfrosten glittrar
Då står hon vid dörren och vill in
Och hon kommer från främmande vidder
Där stormen är lä och lä storm
Där svart är vitt
Där mitt är ditt
Där det tydliga mist sin form
Hon gör silver av damm
Hon gör honung av salt
Hon kommer från främmande vidder
Där ingenting blir allt
Hon kommer från ställen
Där de starkaste spjärn bara slinter
Hon vandrar längs krokiga vägar
Hon själv trampat opp
Hon är orörd av lagar och regler
Av sommar och vinter
Hon ler emot dig
Just innan solen går upp
Hon kommer från främmande vidder
Där dom fattiga ruvar på guld
Där svaret är frågan
Där gnistan är lågan
Och dygd är detsamma som skuld
Du vill ta henne med
Hon ska se vad du kan
Men hon kommer från främmande vidder
Dit du reser men aldrig når fram

Lyrics translation

She places
Where time has stopped passing
Where the morning sinks into the sea
And the twilight dawns
She makes you promise
What you promised never to risk
She's everywhere
Where you stay and where you run
She comes from strange expanses
Where the sea is land and land sea
Where the winds roar
And the rapids are gushing
And the maggots leave
She is refractory and strong
She is vulnerable and tender
She comes from strange expanses
She stays with you like a dream
She'll turn around when you win
And basking in the shine
And she owns the strength
You always thought was yours
When silence roars like noise
And tightens around the neck
When the frost glitters
Then she stands at the door and wants in
And she comes from strange expanses
Where the storm is Lee and Lee storm
Where Black is white
Where mine is yours
Where the clear lost its shape
She makes silver out of dust
She makes honey from salt
She comes from strange expanses
Where nothing becomes everything
She places
Where the strongest spars just slinters
She wanders along crooked paths
She herself trampled opp
She is untouched by laws and rules
Summer and winter
She smiles at you
Just before the sun rises
She comes from strange expanses
Where the poor brood gold
Where the answer is the question
Where the Spark is the flame
And virtue is the same as guilt
You want to take her with you
She'll see what you can do
But she comes from strange expanses
Where you travel but never reach