Lars Winnerbäck — Hjärter Dams sista sång song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Hjärter Dams sista sång" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Där elljusspåren ledde hem till middagstid
Där allting var modernt runt sjuttiosju
Där låghusen slutade och skogarna tog vid
Där bodde jag, där bodde du
Där bodde jag och du
Inga jordskalv där vi bodde, ingen frös och ingen svalt
Men det skälvde när du rörde vid mig
Du var sjutton jag var sexton och jag skolkade från allt
Jag ville bara vara med dig
Jag ville bara vara med dig
Nu får jag höra att du lever då och då ifrån en vän
Det verkar dom som att allting är okej
Jag undrar om du nångång är tillbaks dit igen
Och kanske undrar över mig
Du kanske undrar över mig
Där låghusen slutade och skogarna tog vid
Där allt var tyst och stilla som på kort
Där nätterna viskade om ett sporrande liv
Och när ingenting var gjort
Då när ingenting var gjort
Det är lätt att tänka bakåt när förvirringen tar fart
Och när jag känner så då tänker jag på dig
Allt är så förgängligt allting kan briserna snart
Men du är oförstörd för mig
Du är oförstörd för mig
Men tiden har sin rätt att förändras där den går
Och den är hos dig nu, hos dig och din vän
Jag ska aldrig mera lägga huvudet mot ditt hår
Och aldrig älska dig igen
Aldrig älska dig igen
Men vid vägen längs bäcken som sakta ledde hem
Där är himlen lite närmre för mig
Där har tiden gjort en hållplats för oss och allt som hänt
Dit kan jag gå och sakna dig
Dit kan jag gå och sakna dig
Men nya dagar väntar med nya tidsfördriv
Och allting liksom kräver mera nu
Så ta dina minnen och försvinn ur mitt liv
Älskade älskade du
Älskade älskade du

Lyrics translation

Where the illuminated tracks led home to noon
Where everything was fashionable around seventy seven
Where the low-rise buildings left off and the forests took off
There I lived, there you lived
There lived me and you
No earthquakes where we lived, no froze and no cool
But it trembled when you touched me
You were seventeen I was sixteen and I dropped out of everything
I just wanted to be with you
I just wanted to be with you
Now I hear you live from time to time away from a friend
It seems to them that everything is okay
I wonder if you're ever back there again
And maybe wonder about me
You might be wondering about me
Where the low-rise buildings left off and the forests took off
Where everything was quiet and still as in the short
Where the nights whispered about a spurring life
And when nothing was done
Then when nothing was done
It's easy to think backwards when the confusion takes off
And when I feel that way I think of you
Everything is so perishable everything can breeze soon
But you're undisturbed to me
You left me
But time has its right to change where it goes
And it's with you now, with you and your friend
I'll never put my head against your hair again
And never love you again
Never love you again
But by the road along the creek that slowly led home
There the sky is a little closer to me
There time has made a stop for us and everything that has happened
There I can go and miss you
There I can go and miss you
But New days are waiting with new pastime
And everything is as if demanding more now
So take your memories and get out of my life
Did you love
Did you love