Lars Winnerbäck — Gråa dagar song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Gråa dagar" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Hjärter Dam vänder blad, för en ny eskapad
Hon har börjat på en ny roman
Det mörknar över ån och över TV-tablån, och det är leda och slentrian
Hjärter Dam, du var så tyst, tills du blev kramad och kysst
Nu har du fått din kära livskumpan
En soffa på rea och en nyrenoverad trea I Stångåstan
Nu skulle du få börja om på den nivån
Och bli stadgad, trygg och hemtam
Men när hösten skingrat myggen kommer klådan inifrån
Det både isar och bränns, ja jag vet hur det känns
Hjärter Dam
Det finns så mycket att förlora, dina drömmar är så stora
Här är gatorna alldeles för små
Här sitter alla på kafé och säger: «Ingen idé, det är för sent ändå»
Dina chanser blir allt färre, och ditt tvivel bara värre
På kafé finns ingen hjälp att få
Klådan bygger bo och du får ingen lugn och ro, här ser du tågen komma och gå
Och all din trygghet stramar allt för tätt inpå
Det isar och det bränns
Och du letar efter gråa dagars själ att skynda på
Och vill byta planet, Hjärter Dam, jag vet
Hur det känns
Det finns en fagrare glans, någon annanstans
Du får hoppas som om himlen fanns, och tro och be att det ska gå
För du får ingen tröst, av din inre röst
Den vill knäcka dig varenda höst, och gråa dagar skyndar aldrig på
Depressiva episoder och maniska perioder
Vissa klarar sig utan extas
Andra springer fatt och blir nervösa och får spatt, om inte livet är ett kul
kalas
Hjärter Dam vänder blad, för en ny eskapad
Inget äventyr att leva på KAS
Du måste sänka dina krav, eller vinna på trav, om du ska komma I fas
Och sådan leda bryter ner en bra frisyr
Och du blir tråkig, ful och trött
Och du samlar dina spöken I KOMVUX kursbroschyr
Och blir bitter och lam, Hjärter Dam
Dina blommor har dött
Lyckan kommer, lyckan går, och det är långt till nästa vår
Nu faller löven över Stångåstan
Nu sitter alla på kafé och snackar skit och dricker te, av gammal slentrian
Hjärter Dam vänder blad, för en ny eskapad
Hon har börjat på en ny roman
Det är morgon snart igen, lycka till kära vän, skriv om drömmar Hjärter Dam
Det finns en fagrare glans…

Lyrics translation

Queen of hearts turns leaves, for a new escapade
She's started a new novel
It darkens over the river and over the TV Tableau, and it is leda and slentrian
Lady of hearts, you were so quiet, until you were hugged and kissed
Now you've got your dear life butt
A sofa on sale and a newly renovated third in Stångåstan
Now you would start over at that level
And be settled, safe and home tame
But when the fall dispelled the mosquito the itch comes from the inside
It is both ice and burned, yes I know how it feels
Lady Of Hearts
There is so much to lose, your dreams are so great
Here the streets are far too small
Here everyone sits in the cafe and says: "no point, it's too late anyway»
Your chances are getting fewer and fewer, and your doubts are only getting worse
In the cafe there is no help to get
The itch builds nest and you get no peace and quiet, here you see the trains come and go
And all your security is too tight
It ice and it burns
And you are looking for gray days of soul to hurry up
And want to change the plane, Queen Of Hearts, I know
How it feels
There's a queer shine, somewhere else
You may hope as if heaven existed, and believe and pray that it will go
For you are not comforted by your inner voice
It wants to break you every autumn, and gray days never hurry
Depressive episodes and manic periods
Some manage without ecstasy
Others run away and get nervous and get spat, unless life is a fun
party
Queen of hearts turns leaves, for a new escapade
No adventure to live on KAS
You have to lower your requirements, or win on trot, if you're going to get in Phase
And such lead breaks down a good hairstyle
And you become dull, ugly and tired
And you collect your ghosts in KOMVUX course brochure
And becomes bitter and lame, Lady Of Hearts
Your flowers have died
Happiness comes, happiness goes, and it's a long way to next spring
Now the leaves fall over the Rod toe
Now everyone is sitting in a coffee shop and talking shit and drinking tea, of old slentrian
Queen of hearts turns leaves, for a new escapade
She's started a new novel
It's morning again soon, good luck dear friend, write about dreams Lady Of Hearts
There is a fagrare shine…