Lars Winnerbäck — Från kylan in i värmen song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Från kylan in i värmen" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Från kylan in I värmen
Jag kom och tänka på det nu
Kanske för att det är så tyst
Du som minns
Du som vet
Evighet som kändes som en evighet på riktigt
Du kan låna mig igen
Du kan förbruka mig igen
Dom himlarna har lämnat mig för länge sen
Nu vet jag hur det känns
Jag hatar att bli liten
Och vintern är så satans lång igen
Ibland så var du ensam och då gick vi hem till mig
Två små delar av något stort
För att natten hade bett oss
Du har säkert hört historien
Från kylan in I värmen
En trappa upp
Alltid en trappa upp
Över parken
Och våran smällare
Blås lite här där det gör ont
Det kanske ger sig
Lite slit är jag värd
Några fraser är jag värd
Ljug om du behöver
Det gör ingenting
Jag hör tågen över bron
Masker som vampyrer
Och nätterna som rensades på luft
Ibland så var du ensam och då gick vi hem till mig
Två små delar av något stort
För att natten hade bett oss
Du har säkert hört historien
Från kylan in I värmen
Hur kan man tacka nej
Jag har saknat dig ibland
När stiger röken
Från vårens eldar
Visst var det något som hände
Eller är det jag som drömmer
Är det jag som drömmer
Du är bättre än du vet
Mycket större än du vet
Men det klär dig att du tvivlar på din duglighet
Det gör man där vi kommer från
Jag förstår dig bättre
Vill du nåt så vet du vart jag finns
Ibland så var du ensam och då gick vi hem till mig
Två små delar av något stort
För att natten hade bett oss
Du har säkert hört historien
Från kylan in I värmen
Du kan säga vad du vill till mig
Nu hör jag dig igen
Ibland så var du ensam och då gick vi hem till mig
Två små delar av något stort
För att natten hade bett oss
Du har säkert hört historien
Från kylan in I värmen
Jag kom och tänka på det nu
Kanske för att det är så tyst

Lyrics translation

From the cold into the heat
I came to think about it now
Maybe because it's so quiet
You remember
You know
Eternity that felt like an eternity for real
You can borrow me again
You can consume me again
Those heavens have left me a long time ago
Now I know what it feels like
I hate being small
And winter is so damn long again
Sometimes you were alone and then we went to my place
Two small parts of something big
Because the night had asked us
I'm sure you've heard the story
From the cold into the heat
Upstairs
Always upstairs
The park
And our firecracker
Blow a little here where it hurts
Maybe it'll work out
A little bit of work I'm worth
A few phrases am I worth
Lie if you need
It's okay
I hear the trains across the bridge
Masks like vampires
And the nights that were cleared on air
Sometimes you were alone and then we went to my place
Two small parts of something big
Because the night had asked us
I'm sure you've heard the story
From the cold into the heat
How can you turn it down
I've missed you sometimes
When does the smoke rise
From the fires of spring
It was something that happened wasn't it
Or am I dreaming
Am I the one dreaming
You're better than you know
Much bigger than you know
But it suits you that you doubt your mettle
You do that where we come from
I understand you better
If you want anything you know where I am
Sometimes you were alone and then we went to my place
Two small parts of something big
Because the night had asked us
I'm sure you've heard the story
From the cold into the heat
You can tell me anything you want
Now I hear you again
Sometimes you were alone and then we went to my place
Two small parts of something big
Because the night had asked us
I'm sure you've heard the story
From the cold into the heat
I came to think about it now
Maybe because it's so quiet