Lars Winnerbäck — Farväl Jupiter song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Farväl Jupiter" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Här på gatan där jag gömmer mig
Har hösten börjat tidigt
Du hör vindarna från slummern
Mellan grenar och blad
Har du vaknat efter kraschen
Har du samlat dina saker
När förtrollningen är bruten
Är det dags att ge sig av
Inget rinner ut i sanden
För en drömmare från landet
Som varit mest i skymningens
Flammande brand
En dag står han mitt i askan
Med ett litet barn i handen
Vilsen som en flykting
I sitt barndomsland
Farväl Jupiter, adjö
Jag måste läka mina sår
Jag ser din singlande snö
Dölja spåren där jag går
Du vet, kvar fanns ingen undran
Ingen lust och ingen skärpa
Bara skatteskrapans skugga
Och ett svidande drag
Vi var starkare än mörkret
Vi var snabbare än ljuset
Vi var myten om oss själva
Jupiter och jag
Farväl Jupiter, adjö
Jag måste läka mina sår
Jag ser din singlande snö
Dölja spåren där jag går
Jag ska sakna din välsignelse
När stormarna rasar
Länge ska du fattas
I den vådliga stan
Tack för skymningens sånger
Tack för nattens alla lögner
Tack för rodnaden om morgonen
Och drömmarna på dan
Tack för kriget mot dom kloka
För virvlarna i håret
Tack för svaren på gåtorna
Du la i min hand
Jag ska minnas dina drömmar
Jag behåller dina viljor
Jag ska söka dina krafter
I ett farligare land
Farväl Jupiter, adjö
Jag måste läka mina sår
Jag ser din singlande snö
Dölja spåren där jag går
Farväl Jupiter, adjö
Jag måste läka mina sår
Jag ser din singlande snö
Dölja spåren där jag går

Lyrics translation

Here on the street where I'm hiding
Has Autumn begun early
You hear the winds from the slumber
Between branches and leaves
Have you woken up after the crash
Have you collected your things
When the spell is broken
Is it time to leave
Nothing's running out of steam
For the country
Most of the
Blazing fire
One day he stands in the middle of the Ashes
With a small child in hand
Lost as a fugitive
In his childhood country
Goodbye Jupiter, goodbye
I have to heal my wounds
I see your singling snow
Hide the tracks where I go
You know, there was no wonder left
No desire and no sharpness
Just the shadow of the tax scraper
And a stinging move
We were stronger than the dark
We were faster than the light
We were the myth of ourselves
Jupiter and I
Goodbye Jupiter, goodbye
I have to heal my wounds
I see your singling snow
Hide the tracks where I go
I'll miss your blessing
When the storms rage
Long you're missing
In the dire town
Thanks for the twilight songs
Thank you for all the lies of the night
Thanks for the blush in the morning
And the dreams of the day
Thank you for the war against the wise
For the hair
Thanks for the answers to the riddles
You put it in my hand
I'll remember your dreams
I keep your will
I will seek your powers
In a more dangerous country
Goodbye Jupiter, goodbye
I have to heal my wounds
I see your singling snow
Hide the tracks where I go
Goodbye Jupiter, goodbye
I have to heal my wounds
I see your singling snow
Hide the tracks where I go