Lars Winnerbäck — Ett sällsynt exemplar song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Ett sällsynt exemplar" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

När natten är här ska jag lämna allt tillbaks
Vinet & skulden jag har
Du visste nog att jag hade mina skäl
Ett sätt att ge, ett sätt att ta
När mörkrets sista trummor dånar ut
Överger & lämnar mig kvar
Jag blundar i en frusen tyst minut
Ett mycket sällsynt exemplar
Ljus — stanna kvar
Kom & var min vän
Ljusna mig igen, igen, igen
Du sätter all din tilltro till en dröm
Till sångerna som tar ens liv till slut
Din skönhet inspirerar till en lögn
När mörkrets sista trummor dånar ut
& varför stod du annars här?
Du kunde valt den andra vägen
Du läser mig kapitel för kapitel
Jag är mindre stolt nu, mer förlägen
Ljus — stanna
Kom & var min vän för en sekund
När kvällens första frusna stjärnor vaknar
Bli mitt sista halmstrå för en stund
Vi som har allt, vi som saknar
Jag skänker dig den sista lögn jag har
Jag offrar & betalar vad som krävs
När natten är här ska jag lämna allt tillbaks
Resterna jag frossat i förgäves

Lyrics translation

When the night is here I'll leave everything back
The wine & blame I have
You probably knew I had my reasons
A way to give, a way to take
When the last drums of darkness roar out
Abandoning & leaving me behind
I close my eyes in a frozen moment of silence
A very rare specimen
Light-stay put
Come & be my friend
Brighten me again, again, again
You put all your confidence in a dream
To the songs that bring your life to a close
Your beauty inspires a lie
When the last drums of darkness roar out
& why else were you standing here?
You could have chosen the other way
You read Me chapter by chapter
I'm less proud now, more embarrassed
Light-stop
Come & be my friend for a second
When the first Frozen stars of the evening wake up
Be my last straw for a while
We who have everything, we who miss
I give you the last lie I have
I sacrifice & pay what it takes
When the night is here I'll leave everything back
The remains I reveled in in vain