Lars Winnerbäck — Ett slags liv song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Ett slags liv" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Jag har aldrig drömt om diamanter
Jag har aldrig drömt om guld
Jag har drömt för att få vila en stund
Från ärenden och skuld
Från en kall och blåsig vinter
Från ett inarbetat mönster
Jag är ingenstans på väg här
Men det lyser i ditt fönster
På varsin sida samma säng
På varsin sida jorden
Här rullar bilder från en undergångsfilm
Och jag har svårt att finna orden
Ser du stenarna som rullar här
Det blir aldrig mer som förr
Det här är sista gången jag
Vänder om och ringer på din dörr
För tradarna som ger sig ut på vägarna
Eller båtarna som lämnar sin hamn
Jag kommer aldrig sluta höra
Hur dom ropar mitt namn
Ta vind, ge dig av, här finns en famn
Och ett slags liv
Hör du sångerna och ropen
Det är ungarna på gården
Dom säger att allvaret är över
För den här gången
Det var en hare där i snåren
Häll upp mer av det röda
Och säg att du vill ha mig
Jag är lite rädd
Att andra män ska komma hit och ta dig
Och jag är rädd att du mår bra nu
Att allt det onda har gått över
Jag är rädd att jag står kvar på samma punkt
Utan nåt som jag behöver
Gav jag upp det allra dyraste
Lite grann får man försaka
Jag var bara rädd att
Himlen skulle hämta mig tillbaka
Medan tradarna ger sig ut på vägarna
Eller båtarna lämnar sin hamn
Jag kommer aldrig sluta höra
Hur dom ropar mitt namn
Ta vind, ge dig av, här finns en famn
Och ett slags liv

Lyrics translation

I've never dreamed of diamonds
I've never dreamed of gold
I've been dreaming to get some rest
From errands and debt
From a cold and windy winter
From an inlaid pattern
I'm not going anywhere here
But it shines in your window
On each side the same bed
On each side of the Earth
Here roll pictures from a film of doom
And I find it hard to find the words
Do you see the rocks rolling here
It'll never be like it used to be
This is the last time I
Turn around and call your door
For the tradesmen who hit the road
Or the boats leaving their port
I will never stop hearing
How they call out my name
Take the wind, Get Out Of Here, There's a embrace
And one
Do you hear the songs and the cries
It's the kids in the yard
They say the seriousness is over
For this time
There was a hare there in the thicket
Pour more of the red
And tell me you want me
I'm a little scared
That other men will come here and take you
And I'm afraid you're fine now
That all evil has passed
I'm afraid I'm still at the same point
Without anything I need
I gave up the most expensive
You have to give up a little
I was just afraid that
Heaven would bring me back
While the traders hit the road
Or the boats leave their port
I will never stop hearing
How they call out my name
Take the wind, Get Out Of Here, There's a embrace
And one