Lars Winnerbäck — En tätort på en slätt song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "En tätort på en slätt" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Det finns en tätort på en slätt
Ett kyrktorn sträcker sig mot himlen
Som en tiggare under slummen
Du ser det från den stora vägen
Om du reser dit i vår
Säg att jag gärna kommer åter
Ifall allting är förlåtet
Att man blir klokare med åren
Om jag kommer dit igen
Har du en plats där jag kan vila
Ett rum där jag kan känna att jag är någonstans ifrån
Ett fönster vi kan sitta vid och blicka ut mot ån
Hälsa skönheten i norr
Säg till Viola att hon lyser
Att hon var vackrare än sången
Och att jag önskar att jag skrev den
Fråga krigarna i väst
Var dom gömde sina byten
Se om någon av dom kom undan
Och kanske lever av det ännu
Om jag kommer dit igen
Har du en plats där jag kan vila
Ett rum där jag kan känna att jag är någonstans ifrån
Ett fönster vi kan sitta vid och blicka ut mot ån
Gå till huset med balkong
Där järnvägsbommen ringer
Under den varma, svarta plåten
Har jag lämnat några drömmar
En dag lämnade jag allt
Man kunde låta tiden vara
Det känns som andra sidan jorden
Vi kanske hade alla svaren
Jag har kämpat med en dröm
Jag ville inga brustna hjärtan
Inga slitningar i blodet
Jag ville hitta Söndermarken
Om jag kommer dit igen
Har du en plats där jag kan vila
Ett rum där jag kan känna att jag är någonstans ifrån
Ett fönster vi kan sitta vid och blicka ut mot ån

Lyrics translation

There is an urban area on a plain
A church tower stretches to the sky
Like a beggar under the slums
You see it from the big road
If you travel there this spring
Tell him I'd love to come back
In case everything is forgiven
That one becomes wiser with the years
If I get there again
Do you have a place where I can rest
A room where I can feel like I'm somewhere from
A window we can sit by and look out towards the river
Health the beauty of the North
Tell Viola she's shining
That she was more beautiful than the song
And that I wish I wrote it
Ask the Warriors of the West
Where they hid their prey
See if any of them got away
And maybe live off it yet
If I get there again
Do you have a place where I can rest
A room where I can feel like I'm somewhere from
A window we can sit by and look out towards the river
Go to the house with a balcony
Where the railway boom rings
Under the warm, black plate
Have I left any dreams
One day I left everything
You could leave time alone
It feels like the other side of the Earth
Maybe we had all the answers
I've been struggling with a dream
I didn't want any broken hearts
No abrasions in the blood
I wanted to find the ground
If I get there again
Do you have a place where I can rest
A room where I can feel like I'm somewhere from
A window we can sit by and look out towards the river