Lars Winnerbäck — Du som reser mig song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Du som reser mig" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Jag har en sak att berätta
Från kullarna in till stan
Luften var fylld med nålar
Jag gick från A till B
Jag visste ingenting
Kommer du ihåg
Affischerna och sagorna
Blöta skor nerför trappan
Som inte ville gå till skolan
Se mig, sa jag
Hör mig, sa jag
Känn mig
Det måste ut för att hitta in
Jag tror det svajar i min själ
Det måste ut för att hitta in
Du som reser mig
Se mig, hör mig
Känn mig
Det måste ut för att hitta in
Stockholm var så stort
Jag köpte loss sjuttiosex kvadrat
Nöjd kan du vara själv
Jag visste ingenting
Onsdag genom regn
En slaskig trottoar
Ät din soppa
Livet har börjat
Vi har en lång väg framför oss
Se mig, sa jag
Hör mig, sa jag
Känn mig
Det måste ut för att hitta in
Jag tror det svajar i min själ
Det måste ut för att hitta in
Du som reser mig
Jag litar på dig
Och jag kan ha fel
Jag förstår inte allting själv
Jag måste lösa upp det här
Jag har klätt mig i för mycket hud
Se mig, sa jag
Hör mig, sa jag
Jag såg en chans, en chans att bli lämnad ifred
En chans att få vara med
Jag ville berätta om fanfarerna
Men det kom annat ivägen
Se mig, sa jag
Hör mig, sa jag
Känn mig
Det måste ut för att hitta in
Jag tror det svajar i min själ
Det måste ut för att hitta in
Du som reser mig
Se mig, hör mig
Känn mig
Det måste ut för att hitta in
Jag tror det svajar i min själ
Det måste ut för att hitta in
Du som reser mig
Du som reser mig
Du som reser mig
Du som reser mig

Lyrics translation

I have something to tell you
From the hills into town
The air was filled with needles
I went from A to B
I didn't know anything
Do you remember
The posters and fairy tales
Wet shoes down the stairs
Who did not want to go to school
I said, Look at me
I said Hear Me
Feel me
It must be out to find in
I think it's swaying in my soul
It must be out to find in
You who rise me
See Me, Hear Me
Feel me
It must be out to find in
Stockholm was so big
I bought out seventy six squares
Satisfied you can be yourself
I didn't know anything
Wednesday by rain
A slushy pavement
Eat your soup
Life has begun
We have a long road ahead of us
I said, Look at me
I said Hear Me
Feel me
It must be out to find in
I think it's swaying in my soul
It must be out to find in
You who rise me
I trust you
I could be wrong
I do not understand everything myself
I have to dissolve this
I've been dressed in too much skin
I said, Look at me
I said Hear Me
I saw a chance, a chance to be left alone
A chance to join
I wanted to tell you about the fanfare
But other things got in the way
I said, Look at me
I said Hear Me
Feel me
It must be out to find in
I think it's swaying in my soul
It must be out to find in
You who rise me
See Me, Hear Me
Feel me
It must be out to find in
I think it's swaying in my soul
It must be out to find in
You who rise me
You who rise me
You who rise me
You who rise me