Lars Winnerbäck — Du gamla, fria nord song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Du gamla, fria nord" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Dom tog det sista fyllot
På den sista permissionen
Dom beslagtog hans sista ägodel
Och släpade honom hårdhänt ner till stationen
Dom sa: Okej, stan är lugn nu
Nu kan ni låta era söta, vita barn springa omkring
Och dom kom ut ur sina gömmor
Och såg sig runt, men dom såg ingenting
Du gamla, fria nord
Här på bästa sändningstid får vi ett välserverat styckmord
Varför inte stänga av solen fort
För vi lever inte länge nog för att
Rätta till allting dom gjort mot dig
Rätta till allting dom gjort mot dig
Högt ovanför gatorna i stan
Delas piller ut mot flunsan medan nya planer smids
Ja, dom stora männen har en ny plan
Det är att kriminalisera symtomen medan sjukdomen sprids
Och när jag vaknar
Ömmar mina käkar och min panna svettas kallt
Jag försöker hålla hårt i nåt
Men jorden vill spricka, det är lava överallt
Du gamla fria nord
Här direktsänds varje våldtäkt, varje razzia, varje självmord
Varför inte stänga av solen fort
För vi lever inte länge nog för att
Rätta till allting dom gjort mot dig
Dom tog det sista fyllot
På sin flygfärd på väg över plast och neon
Dom släpade honom ner till stationen
Och sa: Du borde fatta bättre än att försöka rymma härifrån
Själv åker jag ut på turné
Och drömmer om pojken med guldbyxorna
Men det är inte samma sak
När alla sitter bakom lås
Utom knivarna och yxorna
Du gamla, fria nord…

Lyrics translation

They took the last drunk
On the last Leave
They seized his last possession
And dragged him heavy handed down to the station
They said: Okay, the town is calm now
Now you can let your cute white kids run around
And they came out of their hiding places
And looked around, but they saw nothing
You old, free North
Here in prime time we get a well served piecemeal murder
Why not turn off the sun fast
Because we don't live long enough to
Correct everything they've done to you
Correct everything they've done to you
High above the streets of town
Are the pills being handed out against the flun while new plans are being forged
Yes, the big men have a new plan
It is to criminalize the symptoms while the disease is spreading
And when I wake up
Sore my jaws and my forehead sweats cold
I'm trying to hold something tight
But the earth wants to crack, there is lava everywhere
You old free North
Here live every rape, every raid, every suicide
Why not turn off the sun fast
Because we don't live long enough to
Correct everything they've done to you
They took the last drunk
On his flight on his way over plastic and neon
They dragged him down to the station
And said, You should understand better than trying to escape
I'm going on tour myself
And dream of the boy with the golden pants
But it's not the same thing
When everyone is locked up
Except the knives and axes
You old, free North…