Lars Winnerbäck — Dom tomma stegen song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Dom tomma stegen" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Det drar en skugga utmed murarna i kväll
Den är sval och förtegen
Du har sett den i ögonvrån förr
När du vandrat dom tomma stegen
Du har sett den passera
Och göra natten så märklig
Du vet att verkligheten
Är inte alltid så verklig
Jag såg en man ligga och dö på en bänk en natt
Det var inte mycket att göra
Hans vän sa: Jesus tar hand om dig nu
Men han kunde varken se eller höra
Månen blänkte i fjärden
Nordens renaste vatten
Man la en filt över kroppen
Sen gick vi sakte hemåt i natten
Har du vandrat dom tomma stegen
Utmed brons kanaler
Har du kastat några stenar i djupet
Och sett dom singla ner i spiraler
Det är låst vid grinden
Till den öde stranden
Det står en vakt vid porten
Han har fått blod på tanden
Jag känner en som sett mer än dom flesta
En som aldrig sett vad han har här
Han säger att han vart i helvetet och vänt
Jag tror en del av honom blev kvar där
Nu står han utanför världen
Genomskådad och bitter
Han går dom tomma stegen
Under fåglarnas glada kvitter
Dom fan en kropp nere vid vattnet idag
Den måste legat där hela natten
Kulhål tvärs genom bröstet
Lungorna fyllda med vatten
Fick någon tyst på dånet
Var det värt besväret
Du känner skulden och skammen
Fast du aldrig höll i geväret
Jag tror på duvan som vet vart den ska
Jag tror på godhet och bättring
Jag är en barkbåt
Som driver mellan grenar och stenar
En nattfjäril är min besättning
Inga vakter vid porten
Inga hänglås i grinden
Bara rösten som kallar
I den evigt viskande vinden

Lyrics translation

There's a shadow on the walls tonight
It is cool and secretive
You've seen it in use before
When you walked the empty steps
You've seen it pass
And make the night so strange
You know that reality
Is not always so real
I saw a man lying and dying on a bench one night
There wasn't much to do
His friend said: Jesus is taking care of you now
But he could neither see nor hear
The moon gleamed in the Bay
The cleanest waters of the North
You put a blanket over your body
Then we went back home for the night
Have you walked the empty steps
Along the bronze channels
Have you thrown any stones into the depths
And seen them sing down in spirals
It's locked at the gate
To the deserted beach
There's a guard at the gate
He's got blood on his tooth
I know someone who's seen more than most
One who has never seen what he has here
He says he was in hell and turned
I think some of him was left there
Now he is outside the world
Transparent and bitter
He walks the empty steps
Under the cheerful chirping of birds
They damn a body down by the water today
It must have been there all night
Bullet holes across the chest
Lungs filled with water
Did somebody shut up
Was it worth the trouble
You feel the guilt and shame
But you never held the gun
I believe in the Dove who knows where it's going
I believe in goodness and repentance
I'm a bark boat
Drifting between branches and rocks
A moth is my crew
No guards at the gate
No padlocks in the gate
Just the voice calling
In the eternally Whispering Wind