Lars Winnerbäck — Dom sista drömmarna del 2 song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Dom sista drömmarna del 2" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Susanne du brände alla skepp
Tills ingen orkade vara din vän
Blåste ut varenda ljus
Och tänkte nu och aldrig sen
Du ville bort du ville ut
Aldrig sen aldrig förut
Du skulle bränna allt ditt krut
Men Susanne snart är det slut
Då får du börja om igen
Och Magnus du visste vart du skulle
Men du visste inte hur
Du ville inte bli som farsan
Med diplom och professur
Nu sitter män som din far
Och doserar din mentala kur
Du tappade din tråd
Du har inga goda råd
Jag ber till gudarna om nåd
Det kan vara jag som står på tur
Och vita mössor flög i luften
? 95 då våren kom
Och Jonas stod på skolgården och sa
? Jag blir aldrig som dom?
Dom kan söka sina svar
I dom böcker som dom har
I dom pengar som dom spar
Men sen när fruarna drar
Då får dom ändå börja om
Och Karin ville ägna sig åt omsyn
I nåt volontär förband
Men hon sjönk själv ner i djupet
Och såg andra ro i land
Karin inget gick itu
Livet pågår här och nu
Så ta dig samman, kära du
Världen väntar på din hand
Och Anders går och drömmer
Går i väntanstider nu
Han går och väntar på att lyckan
Väller in med kärleken
Anders bli vad du vill bli
Det här är självbedrägeri
Ingen annan gör dig fri
Inte nu och inte sen
Och Linnea liksom sa
? Sida vid sida ska vi gå?
Om du vill mig nånting
Så satt jag tyst och hörde på
Men det var du som sa till mig
Att jag ändå aldrig skulle förstå
Säg aldrig så igen
Det gör ont i mig än
Jag ville verkligen vara din vän
Det var du som lät mig gå

Lyrics translation

Susanne you burned all the ships
Until no one could be your friend
Blew out every single candle
And thought now and never then
You wanted out you wanted out
Never since never before
You would burn all your gunpowder
But Susanne soon it's over
Then you'll have to start all over again
And Magnus you knew where you were going
But you didn't know how
You didn't want to be like Dad
With diploma and professorship
Now men sit like your father
And dose your mental course of treatment
You lost your thread
You have no good advice
I pray to the gods for mercy
It could be me next
And white caps flew into the air
? 95 when spring came
And Jonas stood in the schoolyard and said
? I'll never be like them?
They can seek their answers
In the books they have
In the money they save
But then when the wives leave
Then they'll have to start over anyway
And Karin wanted to devote himself to rethinking
In a volunteer unit
But she herself sank into the depths
And saw others row ashore
Karin nothing went apart
Life goes on here and now
So pull yourself together, dear
The world is waiting for your hand
And Anders goes to dream
Going in waiting times now
He goes and waits for that happiness
Pouring in with love
Anders be what you want to be
This is self deception
No one else sets you free
Not now and not later
And Linnea like said
? Side by side shall we go?
If you want me anything
So I sat quietly and heard on
But you're the one who told me
That I would never understand
Never say that again
It hurts me
I really wanted to be your friend
You're the one who let me go