Lars Winnerbäck — Det är visst nån som är tillbaka song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Det är visst nån som är tillbaka" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Det hörs ett namn över vitklädda landskap
Det hörs en röst som är saknad
Det bultar till i ett flämtande hjärta
Det piper till i telefon
Det är visst nån som är tillbaka
Han samlar på sig ett gytter av skärvor
Han gick och rullade ett snöklot
Han står här upprätt med ytan vid halsen
Han har nåt att sträva emot
Det är visst nån som är tillbaka
Och det är svårt att säga mer än så
Inte varmt men nästan vår
Ingen lösning men ett spår
Inga planer men ett steg
Inte där än men på väg
Det är visst nån som är tillbaka
Det är så mycket inviter om våren
Bara välja och vraka
Ryktet säger att han sällan bryr sig
Men nu har han gjort sig lite fin
Det är visst nån som är tillbaka
Fyra höghus mot en blekgrå himmel
Fyra nätter å vaka
Han öppnar fönstret mot trafiken och larmet
Nu får det fan va bra
Det är visst nån som är tillbaka
Och det är svårt att säga mer än så
Inte varmt men nästan vår
Ingen lösning men ett spår
Inte ja men inte nej
Inte bra men helt okej
Det är visst nån som är tillbaka
Tusen dagar har redan passerat
Vi har ett revir att bevaka
Tusen avtryck i den grå trottoaren
Tusen omvägar hem
Det är visst nån som är tillbaka
Inte varmt men nästan vår
Ingen lösning men ett spår
Inga planer men ett steg
Inte där än men på väg
Det är visst nån som är tillbaka
Det är visst nån som är tillbaka
Ja det är nån som är tillbaka
Ja det är nån som är tillbaka

Lyrics translation

There is a name heard over white-clad landscapes
There is a voice that is missing
It's pounding into a panting heart
It beeps on the phone
Looks like someone's back
He collects a cluster of shards
He went and rolled a snowball
He stands here upright with the surface at his neck
He has something to strive for
Looks like someone's back
And it's hard to say more than that
Not hot but almost spring
No solution but a trace
No plans but one step
Not there yet but on the way
Looks like someone's back
There are so many invitations about spring
Just pick and choose
Rumor has it he rarely cares
But now he's made himself a little nice
Looks like someone's back
Four high rise buildings against a pale gray sky
Four nights on Watch
He opens the window to the traffic and the alarm
Let's get the fuck out of here
Looks like someone's back
And it's hard to say more than that
Not hot but almost spring
No solution but a trace
Not yes but not no
Not good but totally okay
Looks like someone's back
A thousand days have already passed
We have a territory to guard
A thousand prints in the gray pavement
A thousand detours home
Looks like someone's back
Not hot but almost spring
No solution but a trace
No plans but one step
Not there yet but on the way
Looks like someone's back
Looks like someone's back
Yes someone's back
Yes someone's back