Lars Winnerbäck — Aldrig riktigt slut song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Aldrig riktigt slut" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

«Det var jag och fröken Svår, vi skulle hem åt samma håll
Det kanske blev en liten omväg men vad spelar det för roll
Natten var så tyst och skön och månen var så vacker över taken
Hon hade tappat allt igen, varenda mening, varje hopp
Hennes utsikt var en botten, hennes drömmar var en flopp
Men ändå, där vi gick, hon skratta' till och prata' på och höll sig vaken
Hon sa: «Nu har jag rensat ur, nu spelar ingenting nån roll
Nu kan det blåsa vart det vill, för nu är allt tillbaks på noll
Och här kan allting börja om, nu kan jag se vad jag förträngt
Nu ska jag passa mig för dom, som aldrig gjort som dom har tänkt
För jag vill aldrig bli en sån, så har jag lärt mig det igen
Det kanske passar nån, men inte mig och inte än»
Varje stund, var minut, var sekund
Samma konstiga beslut
Det blir fel, slår bakut, allt går snett
Men det tar aldrig riktigt slut
Solen skulle just gå opp, när vi kom hem till hennes hus
Hon hade städat och gjort fint och bjöd på te och tände ljus
Hon log och sa: «Det är väl rätt okej, vi är nog alla ganska lika
Det finns dom som tror på Gud, och dom som ägnar sig åt spel
Alla drömmer vi om lyckan som om livet blivit fel»
Det var schyst att dricka te och höra fröken Svår predika
Hon sa: «Jag säger vad jag vill, skit samma om nån skräms
Om det blir pinsamt för en del, så är det ändå dom som skäms
Jag har gjort fel ibland, jag vet, men ingen mening att ge opp
Jag tror det bor en liten hjälte i varenda liten flopp
Och jag vill hellre bli en sån, så har jag lärt mig det igen
För det finns nåt bra och stort i alla om och alla men»
Varje stund, var minut, var sekund
Samma konstiga beslut
Det blir fel, slår bakut, allt går snett
Men det tar aldrig riktigt slut
Nu är det höst och allt är mörkt, jag skriver brev till fröken Svår
Jag måste veta hur det går, jag måste fråga hur hon mår
Du har din egen väg att gå, skit samma vilket håll
Det kanske blir en liten omväg men vad spelar det för roll
Alltid lär man sig väl nåt, det var väl så det skulle va'
Det blir en massa spe och spott, men det är skit man måste ta
Varje stund, var minut, var sekund
Samma konstiga beslut
Det blir fel, slår bakut, allt går snett
Men det tar aldrig riktigt slut"

Lyrics translation

"It was me and Miss hard, we were going home in the same direction
Maybe it was a little detour but what difference does it make
The night was so quiet and beautiful and the moon was so beautiful over the roofs
She had lost everything again, every sentence, every hope
Her view was a bottom, her dreams were a flop
But still, where we went, she was laughing 'to and talking' at and kept herself awake
She said, " Now I've cleared out, now nothing matters
Now it can blow wherever it wants, because now everything is back at zero
And here everything can start over, now I can see what I repressed
Now I'm gonna watch out for them, who never did what they thought
Because I never want to be one of those, I've learned it again
Maybe it suits someone, but not me and not yet»
Every moment, every minute, every second
Same weird decision
It gets wrong, backfires, everything goes wrong
But it never really ends
The sun was just about to go up when we came home to her house
She had cleaned and made nice and offered tea and lit candles
She smiled and said: "it's pretty okay, we're probably all pretty similar
There are those who believe in God, and those who engage in gambling
All of us dream of happiness as if life had been wrong»
It was nice to drink tea and hear Miss difficult preaching
She said, " I'll tell you what I want, whatever, if anyone scares me
If it gets embarrassing for some, it's still them who are ashamed
I've done wrong sometimes, I know, but no sense to give opp
I think there's a little hero living in every little flop
And I'd rather be one of those, I've learned it again
Because there's something good and big in all about and all but»
Every moment, every minute, every second
Same weird decision
It gets wrong, backfires, everything goes wrong
But it never really ends
Now it's autumn and everything is dark, I write letters to miss difficult
I need to know how she's doing. I need to ask her how she's doing
You have your own way to go, whatever direction
It might be a little detour but what difference does it make
You always learn something, that's how it would be, right'
There'll be a lot of spe and spit, but it's shit you have to take
Every moment, every minute, every second
Same weird decision
It gets wrong, backfires, everything goes wrong
But it never really ends"