KSMB — Förord till livet song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Förord till livet" by KSMB.

Lyrics

Nu är du här på din första dag
Nu är du född för att stanna ett tag
Oförstörd och ärlig och ren
Ser dina ögon som ingenting sett
Jag ska berätta om reglerna här
Säger det nu för att spara besvär
Du har haft otur att födas bland oss
Välkommen till livet och dess teater
Var snäll och tacksam och respektabel
Men du ska tryckas ner i botten,
bland oss andra, som en pjäs,
i livets spel.
Hur du än snurrar och vänder dig om
Finns alltid nånting högre än dig
Jag försökte säga som de är
Jag vet att du kommer ändå att få se
Dom kapar dig, det kommer en man
Starka makter gömd i sin hand
Gör som han säger så sker ingenting
Sticker du upp, ja då sticker jag till
Välkommen till livet och dess teater
Var snäll och tacksam och respektabel
Men du ska tryckas ner i botten,
bland oss andra, som en pjäs,
i livets spel.
På livets bakgård vi ingen stör
Här får vi leva och hålla ihop
Det vi kan skratta jävligt tyst åt är är att dom
kan inte heller ta nåt med sig när dom dör
Välkommen till livet och dess teater
Var snäll och tacksam och respektabel
Men du ska tryckas ner i botten,
bland oss andra, som en pjäs,
i livets spel.
Javisst!
Välkommen till livet och dess teater
Var snäll och tacksam och respektabel
Men du ska tryckas ner i botten,
bland oss andra, som en pjäs,
i livets spel.
Så är livets spel.

Lyrics translation

Now you are here on your first date
Now you are born to stay for a while
Unspoiled and honest and clean
Do your eyes look like nothing seen
I'll tell you about the rules here
Says it now to save trouble
You've been unlucky to be born among us
Welcome to life and its theater
Be kind and grateful and respectable
But you should be pushed down the bottom,
among the rest of us, as a play,
in the game of life.
No matter how you spin and turn around
There's always something higher than you
I tried to tell them what they are
I know you'll still see
They're hijacking you, there's a man coming
Strong powers hidden in his hand
Do what he says and nothing happens
You get up, I'll get out of here
Welcome to life and its theater
Be kind and grateful and respectable
But you should be pushed down the bottom,
among the rest of us, as a play,
in the game of life.
In the backyard of life we no one bothers
Here we live and stay together
What we can laugh damn quietly at is that they
can't take anything with them when they die
Welcome to life and its theater
Be kind and grateful and respectable
But you should be pushed down the bottom,
among the rest of us, as a play,
in the game of life.
Sure!
Welcome to life and its theater
Be kind and grateful and respectable
But you should be pushed down the bottom,
among the rest of us, as a play,
in the game of life.
So is the game of life.