KFT — Kovács Pál song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Kovács Pál" by KFT.

Lyrics

Egy lélek áll a mennyekben
a leszületési ügyosztály elött.
Nemsokára a Teremtö
ideküldi közénk a Földre öt.
«Kapsz egy testet, fiam»,
az Úr így prédikál,
«a neved legyen mondjuk: Kovács Pál.»
«Utazhatsz villamoson,
vagy sorba állhatsz a gyógyszertár elött.
Fizetéskor egy feketére
meghívhatsz majd néha egy kolléganöt.»
És a Jóisten mélyen a szemébe néz:
«Ne félj, fiam, nem lesz túl nehéz.»
Kovács Pál, ne félj már,
egy egész élet reád vár,
milyen szép lesz, milyen jó lesz,
Kovács Pál!
«Te is lehetsz állampolgár,
adóalany vagy kedves hallgató,
mélyen tisztelt egybegyült,
vagy peres fél, vagy nyájas olvasó.
S ha mégis úgy érzed, hogy pocsék az életed,
nevemet hiába szádra ne vedd!»
Kovács Pál, ne félj már,
egy egész élet reád vár,
milyen szép lesz, milyen jó lesz,
Kovács Pál!
Kovács Pál, ne félj már,
egy egész élet reád vár,
milyen jó lesz, milyen szép lesz,
Kovács Pál!

Lyrics translation

There's a soul in heaven
in front of the delivery department.
Soon the maker
he's sending him to Earth.
"You get a body, son»,
the Lord preaches thus,
"Your Name Should Be, say, Paul Kovács.»
"You can take the tram,
or you can line up in front of the pharmacy.
When you pay for a black
you can invite a colleague sometime.»
And The Good Lord looks deep into his eyes:
"Don't worry, son, it won't be too hard.»
Paul Kovács, don't be afraid,
a lifetime is waiting for you,
how beautiful it will be, how good it will be,
Paul Kovács!
"You can be a citizen too,
taxable person or kind student,
dearly beloved,
he's either a litigator or a gentle reader.
And if you do feel like your life sucks,
don't take my name in vain.»
Paul Kovács, don't be afraid,
a lifetime is waiting for you,
how beautiful it will be, how good it will be,
Paul Kovács!
Paul Kovács, don't be afraid,
a lifetime is waiting for you,
how good it'll be, how beautiful it'll be,
Paul Kovács!