KaCeZet & Fundamenty — Mistrz! song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Mistrz!" by KaCeZet & Fundamenty.

Lyrics

Zujesz się dobrze dziś
Jakbyś nabierał sił
Możesz dalej iść
Czujesz się dobrze dziś
Dziś, czujesz się jak mistrz
Ty…
Czujesz się dobrze dziś
Jakbyś nabierał sił
Możesz dalej iść
Czujesz się dobrze dziś
Dziś, czujesz się jak mistrz
Bo muzyka ma taką moc
Tylko musisz usłyszeć ją
Ona musi porwać totalnie twoją uwagę
Jeśli nigdy nie porywa no to słuchacz z ciebie żaden
Ale jeśli słuchasz tych mów
I w nich się zagłębiasz
Kiedy słowa, przekaz i rytm
Trafiaj do twego serca to oznacza, ze możesz czuć już
Jak poprawia się twój stan
Poprawia się twego nastroju stan
Musisz tylko słuchać tych nut
I odprężyć się, posłuchać tych nut
Oł, je, słuchać tych nut
I odprężyć się, posłuchać tych nut
Ty
Czujesz się dobrze dziś
Jakbyś nabierał sił
Możesz dalej iść
Czujesz się dobrze dziś
Dziś, czujesz się jak mistrz
Posłuchaj basu jak przyjemnie wibruje w twoim ciele
Troszeczkę basu, zobacz przyjacielu jak potrzeba nam niewiele
Swą uwagę skup
Do tej melodii możesz się zawęzić
I wraz z każdym kolejnym oddechem
Coraz głębiej się odprężyć
Jak chcesz!
Czujesz się dobrze dziś
Jakbyś nabierał sił
Możesz dalej iść
Czujesz się dobrze dziś
Dziś, czujesz się jak mistrz
Poproszę o chwilę uwagi, bo wiem, że to sprawi
Ze pogłębi się ten przyjemny stan
Poproszę o chwilę uwagi
Niech ten bas bawi was, w ten czas
Ty będziesz lepiej się czuć
Kiedy będziesz słuchać tych nut
Poczujesz słodki chillout i luz
Ty będziesz dobrze się czuć po tej piosence
I zapragniesz jeszcze więcej się czuć
Musisz tylko słuchać tych nut
I odprężyć się, posłuchać tych nut
Oł, je, słuchać tych nut
I odprężyć się, posłuchać tych nut
Czujesz się dobrze dziś
Jakbyś nabierał sił
Możesz dalej iść
Czujesz się dobrze dziś
Dziś, czujesz się jak mistrz
Ty…
Czujesz się dobrze dziś
Jakbyś nabierał sił
Możesz dalej iść
Czujesz się dobrze dziś
Dziś, czujesz się jak mistrz

Lyrics translation

You're doing well today.
Like you're getting stronger.
You can keep going
Feeling good today
Today, you feel like a champion
You…
Feeling good today
Like you're getting stronger.
You can keep going
Feeling good today
Today, you feel like a champion
Because music has such power
You just need to hear it.
She needs to grab your attention.
If he never kidnaps, then you're not a listener.
But if you listen to those words
And you dig into them
When words, message and rhythm
Go to your heart it means you can feel already
How your condition improves
Your mood improves
You just have to listen to those notes.
And relax, listen to these notes
Oh, je, listen to these notes
And relax, listen to these notes
You
Feeling good today
Like you're getting stronger.
You can keep going
Feeling good today
Today, you feel like a champion
Listen to the bass as it vibrates nicely in your body
A little bass, see how little we need
Focus your attention
You can narrow it down to that tune.
And with every passing breath
Getting deeper and deeper
Suit yourself!
Feeling good today
Like you're getting stronger.
You can keep going
Feeling good today
Today, you feel like a champion
I'll have your attention, because I know it will.
That this pleasant state will deepen
May I have your attention, please?
Let this bass entertain you, this time
You'll feel better
When you listen to these notes
Feel the sweet chillout and chill
You'll feel good about this song
And you'll want to feel even more
You just have to listen to those notes.
And relax, listen to these notes
Oh, je, listen to these notes
And relax, listen to these notes
Feeling good today
Like you're getting stronger.
You can keep going
Feeling good today
Today, you feel like a champion
You…
Feeling good today
Like you're getting stronger.
You can keep going
Feeling good today
Today, you feel like a champion