Jan Malmsjö — Caterina song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Caterina" by Jan Malmsjö.

Lyrics

Calcutta finns vid Ganges
Å Basel finns vid Rhen
Men all min stora kärlek
Den finns hos Madeleine
Man drömmer sig till Bagdad
Man drömmer om Aten
Men alla mina drömmar
De finns hos Madeleine
I hennes vackra ögon
Jag sjunker som en sten
Och säll jag viskar
Mmmm… Madeleine
I Picardy står rosor
Violen står i Flen
Men all min stora kärlek
Den står till Madeleine
På cirkus slår man volter
I London slår Big Ben
Mitt längtansfulla hjärta
Det slår för Madeleine

Lyrics translation

Calcutta is found at Ganges
The river Basel is on the Rhine
But all my great love
It's at Madeleine's
You dream to Baghdad
Man dreams of Athens
But all my dreams
They're at Madeleine's
In her beautiful eyes
I sink like a rock
And happy I whisper
Mmmm Ma Madeleine
In Picardy stands roses
The Violet is in the Flen
But all my great love
It's for Madeleine
In the circus you hit flips
In London Big Ben beats
My longing heart
It beats for Madeleine