Evert Taube — Knalle Juls vals song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Knalle Juls vals" by Evert Taube.

Lyrics

Här var det gran. Här var det gran
den finaste i stan till dopparedan
Ensam hon står. Sista som går
Hundra huggde jag i år
Pengar blir det. Nu ska vi se:
Jo, nittinie, ger mig trehundratre
kronor i år. Sista som går.
Här drar kallt om ben och lår.
Min lilla gran så grön och fin
du luktar gott som terpentin
Vill ingen ha dig får jag väl ta dig
som rövat bort dig från skogen din
Min lilla gran så smal och ful
kom ta en vals med Knalle jul
Här har du knallen med glada trallen
å han har penningar å häst i skjul
Kylan är svår. Vintern i år
den kommer väl till jul så vitt jag förstår
Här var det gran. Sista i stan
dagen före doppardan
Natten blir kall. Bra i så fall
att märren står i Pelle Janneses stall
Havre är gott. Hö har hon fått
Jag la dit en extra tott
Min lilla gran så grön och fin
du luktar gott som terpentin
Vill ingen ha dig får jag väl ta dig
som rövat bort dig från skogen din
Min lilla gran så smal och ful
kom ta en vals med Knalle jul
Här har du knallen med glada trallen
å han har penningar å häst i skjul
Snart kör väl vi hem till Sofie
Här här blev längre än det brukar att bli
Jag har fått nog. Slutar mitt knog
Hinner inte gå på krog
Nu, tror Sofie, sitter han i
mjuka soffan och serverader blir
av servitris, men som surpris
kör jag nykter hem precis.
Min lilla fru du är så söt
Nu är det jul. Du kokar gröt
Du höll på knallen med glada trallen
när alla trodde han var ett nöt
Min lilla fru vi kommer snart
Nu kör vi hem. Jag vill ha mat
Å här är grana, om du vill ha’na
Å här trehundra kronor som jag spart
Min lilla fru du är så söt
Nu är det jul. Du kokar gröt
Du höll på knallen med glada trallen
när alla trodde han var ett nöt
Min lilla fru vi kommer snart
Nu kör vi hem. Jag vill ha mat
Å här är grana, om du vill ha’na
Å här trehundra kronor som jag spart.

Lyrics translation

Here it was Spruce. Here it was gran
the finest in town to dip sedan
Alone she stands. Last to go
A hundred I stabbed this year
Money will be. Let's see:
Well, nittinie, gives me three hundred and three
crowns this year. Last one to go.
Here pulls cold about the legs and thighs.
My little spruce so green and nice
you smell like turpentine
If no one wants you I'll have to take you
who abducted you from the forest you
My little spruce so slim and ugly
come have a waltz with Knalle Christmas
Here you have the knallen with happy trallen
Oh he's got money on horse in sheds
The cold is severe. Winter this year
it's coming for Christmas as far as I can tell
Here it was Spruce. Last in town
the day before dippardan
The night gets cold. Well in that case
that the mare is in Pelle Jannese's stable
Oats are delicious. Hay she got
I put an extra tote in there
My little spruce so green and nice
you smell like turpentine
If no one wants you I'll have to take you
who abducted you from the forest you
My little spruce so slim and ugly
come have a waltz with Knalle Christmas
Here you have the knallen with happy trallen
Oh he's got money on horse in sheds
Soon we'll drive home to Sofie
Here here got longer than it usually gets
I've had enough. Ending my knuckle
No time to go to the tavern
Now, Sofie thinks, he's sitting in
soft couch and servades become
by waitress, but as surpris
I'm just going home sober.
My little wife you're so cute
Now it's Christmas. You cook porridge
You were at the knall with the happy trellis
when everyone thought he was a nut
My little wife we'll be right there
Let's go home. I want food
Oh, here's grana, if you want'na
Oh here three hundred kronor that I spart
My little wife you're so cute
Now it's Christmas. You cook porridge
You were at the knall with the happy trellis
when everyone thought he was a nut
My little wife we'll be right there
Let's go home. I want food
Oh, here's grana, if you want'na
And here three hundred kronor that I spart.