Els Pets — Un tall de síndria song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Un tall de síndria" by Els Pets.

Lyrics

D’acord que c osta que els núvols escampin la boira
I vas a córrer i et cans es però et s al mat eix lloc
I que, amb l’excusa d’aquesta crisi f eta a mida
Els de sempre se’t pixen i diuen que plou
Ja sé que d' un temps ençà tothom t’aboca malalties
Que al sociosanitari hi f as més hores que al tren
Que hi ha matins espessos que et xuclen l’energia
I vas al llit rebentat però al llit no hi dorm ni Déu
Però no rondines
Saps que també hi ha dies
Lluents com galtes untades de pa amb oli i sal
D’acord que t e l’estimes però sovint et desespera
I, tot i així, quan no hi és, et fa falta i ho saps
Que t’han pujat el lloguer però no t’arreglen la caldera
I dius «com va?» per ser amable i t’inflen el cap
Però no rondines
Saps que també hi ha dies
Lluents com boies cofoies tacant l’escuma de groc llampant
I no rondines
Saps que també hi ha dies
Lluents com els lla vis d’ella just quan t’acaba de morrejar
Per això no rondines
Saps que també hi ha die s
Rodons com un t all de síndria regalimant

Lyrics translation

Agree that c osta that the clouds escampin the fog
And you're going to run and you dogs are but you to s in the mat axis site
And that, with the excuse of the crisis f eta in size
The of always you pixen and they say that it rains
I know of one time now everybody you pour diseases
That in health there f ace more hours than the train
There are mornings thick that you suck the energy
And go to bed busted, but in bed there sleeps nor God
But not rondines
Do you know that there are days
Shiny as cheeks untades of bread with oil and salt
Agree that t e love but often you desperate
And, even so, when it is not there, you need and know it
You have raised the rent but you don't fix the boiler
And you say, "how was it?"to be friendly and you swell the head
But not rondines
Do you know that there are days
Shiny as buoys cofoies tacant the foam of yellow llampant
And not rondines
Do you know that there are days
Bright as the son vis of it just when you run out of morrejar
Why not rondines
Do you know that there are also die s
Round as a t all watermelon regalimant